Venligst log ind eller opret bruger or at downloade e-bøger.

Også tilgængelig på Deutsch, English, Nederlands, Norsk

Så stor en frelse

I Hebræerbrevet ser vi, hvor stor han er, Jesus, som har bragt os evangeliet. Han er afglansen af Guds herlighed, arving over alle ting. Han er den førstefødte af brødrene, salvet med glædens olie fremfor dem. Han oprettede den nye pagt med den fuldkomne frelse, og indviede os en ny og levende vej ind i helligdommen.

I denne bog kan vi læse meget om Guds enbårne søn, der er blevet åbenbart i blod og kød som børnene – som os. Derfor er bogen også et lys over Antikrists ånd, der har bortforklaret denne sannhed, og dermed den frelse og det håb Jesus har bragt os. Hensigten med bogen er at bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald (Læs Første Johannesbrev 4,1-3 og Andet Johannesbrev