Gå til indhold
Venligst log ind eller opret bruger for at downloade e-bøger.

Tilgængelig på Deutsch, English, Nederlands, Norsk

Så stor en frelse

Apostlen der skriver Hebræerbrevet kalder det et «formaningens ord». Hensigten med denne bog er at forstærke og udvide den formaning, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald. Alle der følger opfordringen fra Hebræerbrevet kan opnå denne store frelse.

I Hebræerbrevet ser vi, hvor stor han er, Jesus, som har bragt os evangeliet. Han er afglansen af Guds herlighed, arving over alle ting. Han er den førstefødte af brødrene, salvet med glædens olie fremfor dem. Han oprettede den nye pagt med den fuldkomne frelse, og indviede os en ny og levende vej ind i helligdommen.

I denne bog kan vi læse meget om Guds enbårne søn, der er blevet åbenbart i blod og kød som børnene – som os. Derfor er bogen også et lys over Antikrists ånd, der har bortforklaret denne sannhed, og dermed den frelse og det håb Jesus har bragt os. Hensigten med bogen er at bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald (Læs Første Johannesbrev 4,1-3 og Andet Johannesbrev

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Følg os