Men hvad vil mine venner sige…?

Er jeg fri til at tjene Gud, eller er jeg bundet af, hvad de andre tænker om mig?

Skrevet af Janne Epland
Men hvad vil mine venner sige…?

Tager jeg mig godt ud nu? Jeg bør vel sige noget, sådan at jeg lyder lidt interessant ihvertfald… Jeg kan ikke lide denne vits, men jeg bør le lidt, så jeg ikke er helt udenfor. Jeg vil absolut ikke fremstå som kedelig.

Det er ikke så enkelt at være ung i dag. Der er meget press og mange krav til, at alle skal være tilfredse med mig. Mine venner betyder specielt meget, hvad de siger og tænker. Men hvad hvis det forhindrer mig i at leve sådan, som Gud egentlig ønsker for mig, et liv i fuldstændig frihed fra mennesker?

Hvad er det jeg længes efter, langt inde i hjertet? Vil jeg være helt fri fra disse stærke bånd som binder mig, alle tanker om, hvad de andre tænker om mig?

Gud er for mig!

Der findes et helt andet liv. Jeg er bestemt til et helt andet liv.

Efeserbrevet 1,4: «For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed.»

Gud så mig, kendte mig og elskede mig til og med før han skabte jorden. Han ønsker, at jeg skal leve i frihed fra synden, det eneste som kan gøre mig virkelig lykkelig og fri. Tænk at kunne stå ulastelig for Gud, hver eneste dag! Med dette fokus, får jeg et helt nyt perspektiv på livet.

Hvis Gud får hele hjertepladsen, kan han skinne lys, hvor der før var mørke. Der hvor jeg før ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, begynder han at vise mig, hvor jeg skal gå for at blive helt fri fra bekymringstanker og menneskefrygt. Guds ord, bibelen, bliver en rettesnor, en målestok at måle mine tanker med. Og i Guds kraft kan jeg vælge at slå tanker, som ikke er gode, rene og håbefulde, væk! Det er sejr!

Og Gud støtter virkelig den, som giver dit hjerte helt til ham. Det står i Romerbrevet 8,31: «Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os??»

Gud er for mig! Er der så grund til at bekymre mig om, hvad mine venner vil sige? Bør jeg stadigvæk fylder mig med tanker om, hvad de andre synes om mig og mit udseende? Bør jeg stadigvæk være bekymret for facaden? Overhovedet ikke! Jeg kan løfte blikket og leve for Gud. Han har mere end nok magt til at hjælpe mig, ligemeget hvem jeg er.

Den bedste rådgiver i verden

Når jeg lever for Gud, bliver jeg også en forkæmper for alt det gode. En bremser for det onde. Jeg bliver i stand til at være en sand hjælp for mine venner, fordi jeg har den bedste rådgiver i hele verden. Når jeg lader Guds ånd lede mig, vise mig hvad jeg skal gøre, kan jeg trænes op til at tage gode bestemmelser og valg, som også vil være godt for de, som er omkring mig. Jeg bliver bevidst om mere end bare facaden. Tænk hvilken hjælp det er for mine venner!

Et sandt eksempel for mine venner

Når jeg tror på den levende Gud, og følger de bud han virker i mig, så bliver jeg et sandt eksempel. Bibelen skriver om at være hovede, og ikke hale. I stedet for at følge efter de andre i opførsel og tanker, kan jeg følge efter Jesus i min opførsel og tanker. Så holder jeg Guds bud, og alle hans løfter er mine!

Femte Mosebog 28, 13: «Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale; du vil stadig komme højere op, ikke længere ned, hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og omhyggeligt følger dem»

Han vil bare gøre mig lykkelig og fri. Først her på jorden, og så senere i al evighed.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.