Når det at dømme er en fundamental del af kristenlivet

Der er tider, hvor budet «Døm ikke» ikke gælder.

Når det at dømme er en fundamental del af kristenlivet

Budet «Døm ikke!» er godt kendt for både troende og ikke-troende. Det står centralt i kristendommen. Men det er ikke alt, hvad bibelen har at sige om at dømme.

At dømme andre

«Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med Matthæusevangeliet 7:1-2. Jesus talte disse kraftige ord i sammenhæng med næste vers: «Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?» Matthæusevangeliet 7:3. Her afslører han vor menneskelige tendens til at kritisere hvad andre gør eller måden de er på, i stedet for at vurdere vor egen «bjælke» eller behov for frelse. Det er denne type dom, som han advarer så stærkt imod. Jesus selv havde dette personlige vidnesbyrd:jeg dømmer ingen.” Johannesevangeliet 8:15.

Bibelen gør det klart, hvor udygtige vi som mennesker er til at dømme andre retfærdigt. «Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv; du, der dømmer, gør jo selv det samme Romerbrevet 2,1. Det kan være fristende for os at tænke, at vi er bedre end andre, eller at trøste os selv med tanker om, at vi ikke gør de samme dårlige ting, som andre gør. Men hvis vi tror det, snyder vi bare os selv. De samme syndige tilbøjeligheder ligger i vor menneskelige natur, og hvis vi hellere dømmer de andre, end at arbejde på vor egen frelse, vil lige præcis de samme synder have magt i vore liv.

At dømme sig selv

Paulus forklarer, hvordan vi kan blive fri fra denne syndige menneskenatur, som har bundet hele menneskeheden siden Adams fald. «Hvis vi agtede på os selv, ville vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verdenFørste Korintherbrev 11,31-32. Hvis vi vælger at stoppe med at dømme andre og begynder at dømme os selv, begynder et helt nyt liv!

Når vi begynder at veje vore egne tanker, ord og handlinger for Guds ansigt, så vil vi opleve Guds tugt over vore egne liv. Hans ord og hans ånd skinner på de skjulte tanker og motiver, der ikke er rene i hans øjne. Så vil vi erkende, at det vi tænker, siger og gør langt fra er fuldkomment, og at vi har brug for hjælp til at blive grundigt frelst fra vor egen synd!

Når vi tager imod dette lys, har vi noget at arbejde med! Vi kan bevæbne os med Guds ord, som vi kan bruge som våben for at kæmpe imod den synd, som bor i vor menneskelige natur. Dette er, hvad Johannes mener, når han skriver om at «vandre i lyset» i Første Johannesbrev 1,7: «Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd På denne måde vil vi også undgå Guds dom, der vil komme over hele verden på grund af synd. Vor synd kan blive dømt og fordømt nu, og vi kan frigøres helt fra det!

I stand til at hjælpe andre

Når vi er fokuseret på at dømme os selv og frigøres fra vor egen synd, så er der ikke plads til at dømme andre. Vi kan stadig blive fristet til dømmende tanker, men vi ved, at vi skal afvise dem med det samme. Når vi begynder at se dybden af vort behov og mangler, kan vi genkende os i Jakobs ord: «men du, hvem er du, som dømmer din næste Jakobsbrevet 4,12.

Sandheden er, at vi ikke kan hjælpe nogen ved at dømme dem eller pege fingre ad deres fejl, men vi kan hjælpe dem ved at dømme os selv og arbejde på vor egen frelse. «Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig Første Timotheusbrev 4,16.

Eftersom vi er frigjort fra vor egen synd, er vi også mere i stand til at elske og have omsorg for de andre i vore omgivelser. Da kan vi opfylde Jesu formaning i Matthæusevangeliet 7,5: «Tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje Efter først at have dømt og taget fat på vor egen synd, kan vi hjælpe andre med de samme Guds ord, der har været til hjælp for os.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.