Shadrak, Meshak og Abed-Nego: Intet kunne motivere dem til at synde

Kan jeg sige, at intet motiverer mig til at synde bevidst?

Shadrak, Meshak og Abed-Nego: Intet kunne motivere dem til at synde

(Klik for at lytte til en lydfil af artiklen læst af forfatteren: Shadrak, Meshak og Abed-Nego: Intet kunne motivere dem til at synde)

Hvis du er vokset op med at gå i søndagsskole, kender du godt historien om Shadrak, Meshak og Abed-Nego. Tre gudfrygtige mænd nægtede at bøje sig for en afgud og endte med at blive smidt i en brændende ildovn. Kan du sige, at du har samme indstilling, når det gælder at give efter for presset fra dit syndelegeme til at gøre ting, du ved er forkerte?

Shadrak, Meshak og Abed-Nego: eksempler for os i dag

Det var en direkte ordre fra kongen: »Til jer lyder befalingen, I folk… skal I kaste jer ned og tilbede guldstøtten, som kong Nebukadnesar har opstillet. Enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.« Daniel’s Bog 3:4-6.

Men Shadrak, Meshak og Abed-Nego lod sig ikke beordre til at synde på denne måde. De var tre jødiske mænd, som var opvokset med buddet, “Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst… Du må ikke tilbede dem og dyrke dem.” Anden Mosebog 20:3-5. Så da de blev stillet overfor valget mellem at synde eller blive smidt i ildovnen, var det egentlig ikke noget valg for dem. “Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge.” Daniels Bog 3:17.

Hvor mange mennesker har den slags nidkærhed, når det kommer til at fornægte synden? Hvor mange mennesker er villige til at bære hvad som helst, hellere end at synde? Denne historie fra tusinde af år siden kan overføres direkte til vore liv i dag. Vi kan også have en tro på Gud som kender ud over skygge af tvivl, at hvis vi er villige til at lide hvad som helst for hans skyld for at hans vilje kan ske på jorden som i himlen, så vil han lede os igennem hvilken som helst slags ild, vi skal udholde.

Ilden som prøver og renser os

»Var det ikke tre mænd, vi kastede bundne ned i ilden?« … »Jamen, jeg ser fire mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudssøn.« Daniels Bog 3:24-25.

Det kan være vi ønsker at undgå disse situationer, som skyldes at ilden kommer over vore liv, når vi skal miste noget af os selv. Måske skal vi opgive vor ære og “tabe ansigt” for mennesker. Måske skal vi virkelig ofre noget for at gøre Guds vilje, eller måske har vi en situation som er vanskelig at bære. Disse ting er vor ild, som vi skal udholde. Dette prøver og renser os.

“Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags,  for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.” Første Petersbrev 1:6-7.

Hvis vi hilser ilden velkommen; hvis vi udholder den med glæde, så vi kan renses fra synden i vort kød, og så Guds vilje kan blive gjort i stedet for vor egen, så er vi ikke alene i ilden! Guds søn er med os, helt ligesom han var med Shadrak, Meshak og Abed-Nego. Han er altid med os for at hjælpe os med at udholde, sejre og komme igennem uskadet og renere, end vi var i starten af prøvelsen. Han selv udholdte brændende prøvelser, da han var på jorden og udholdt lidelserne, de medførte. Nu er det vor tur til at “tage del i Kristi lidelser,” så vor tro kan blive gjort ægte!

Ikke engang en duft af ild!

“I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer;  men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares.” Første Petersbrev 4:12-13.

Hvis vi tillader menneskelig forstand og meninger at komme med alle mulige slags undskyldninger for, hvorfor vi faktisk ikke skal gå igennem ilden, finder veje udenom, mister vi muligheden for at blive renset fra det som er i os, som ikke er fra Gud. Da Shadrak, Meshak og Abed-Nego var i ovnen, var ilden så varm, at den brændte rebene de havde bundet om sig med det samme, men de selv var slet ikke mærket. De duftede ikke engang af ild! (Daniels Bog 3:27)

Det kan være på samme måde for os. Hvis vi tillader Guds ild at gøre dets arbejde i os, så syndens reb bliver brændt væk, mens vi kan komme igennem prøvelsen uden selv en duft af ild fra os. Med andre ord, vi klager ikke og bliver ikke bitre igennem prøvelsen. Det er den “duft af røg” som lader alle vide, hvad du går igennem. Hellere kan vi komme ud af ilden og have båret situationen for Guds åsyn alene og forblive i en ånd af taknemlighed, hvile, glæde og fred – ingen “duft af ild” fra os overhovedet.

Shadrak, Meshak og Abed-Nego’s tro

Deres tro endte med, at Gud blev herliggjort! Deres tro talte kraftigt om den almægtige Gud, underets Gud, frelseren for de som tror på ham. Deres tro er gået igennem historien som inspiration og opmuntring for mange til at tro på Gud.

Lad os alle have Shadrak, Meshak og Abed-Nego’s tro.

(Du kan læse hele historien om Shadrak, Meshak og Abed-Nego i Daniels Bog 3.)

Blev du inspireret af denne artikel om Shadrak, Meshak og Abed-Nego? Læs flere inspirerende historier på vor temaside om troshelte, eller i de udvalgte artikler herunder:

Kan man have tro uden lydighed?

Venter du på et mirakel?

A spirit of faith: Take the Promised Land

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Nåden i Jesus Kristus

«Når man tænker på nåde, så tænker man nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så har vi brug for nåde.» Sådan åbner Sigurd Bratlie dette hæfte om nåde. Men han fortsætter med at beskrive i detalje, at nåden i Jesus Kristus betyder så meget mere end tilgivelse. Det betyder også sandhed og hjælp. Det lærer os ikke til hende, sådan at vi kan være helt fri til at leve et liv i sejr som fører til perfektion.