Skolen på Zion’s bjerg

Kristi disciple er indskrevet på en meget speciel skole …

Skolen på Zion’s bjerg

(Skolen på Zions bjerg – Klik for at lytte til en lydfil af denne artikel)

“Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene skal strømme dertil, talrige folkeslag skal drage af sted og sige: »Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem.«” Mikas Bog 4:1-2.

En anderledes skole

På Zions bjerg er der blevet etableret en “skole” til “en menighed af førstefødte.” Med andre ord for alle de som er Kristi disciple – de som vil lære af mesteren (Hebræerbrevet 12:23).

Helligånden er lærer på denne skole. Han er lærer for retfærdighed; han lærer os alle ting på alle områder. Han minder os om alle ting, Jesus har sagt – loven han gav os (Johannesevangeliet 14:26-27).

På denne skole føler eleverne sig trygge og sikre – sikkerheden her er et utalligt vælg af engle. Gud, dommeren over alting, er der og Jesus selv, den nye pagts mægler, er meget aktiv på skolen. Han lærer os at være nidkær for hans love og bud. Disse står skrevet i vor skolebog: Guds ord. Som vi lærer dem, bliver de også indskrevet i vort hjerte og sind (Hebræerbrevet 12: 22-24; Hebræerbrevet 8:10).

Her lærer eleverne at vandre på den vej, mesteren åbnede for dem; at følge i hans fodspor. Dette er et absolut krav for alle elever på denne skole.

Eleverne på denne skole bliver helt forvandlet. De er ikke et-dimentionelle mennesker. De får højde, længe, bredde og dybde i deres ånd. De bliver forvandlet til sønnens billede (Johannes’ Åbenbaring 21:16; Romerbrevet 8:29).

Læs mere om Zion her: Blev du skabt for en anden verden?

Skole-forudsætninger

For at blive som mesteren skal eleverne lære at opgive deres egen vilje, idéer, meninger, fornuft, osv. og gøre hans vilje. Dette er skyld i lidelser, men fordi de ser frem til den glæde, som de modtager som et resultat af lidelsen, er de i stand til at bære lidelsen. Skolematerialet til dette blev klart beskrevet af en af de første elever på skolen, i Filipperbrevet 3:7-10. Denne elev, et eksempel for alle kommende elever at se op til, var selvfølgelig apostlen Paulus.

Eleverne kræves at opgive al deres naturlige menneskelige “visdom” for at få guddommelig visdoms – og åbenbarings ånd. For eksempel er menneskelig visdom at gengælde ondt med ondt. Men vi lærer af mesteren, som “han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud,” og lærer os at “elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer.” Enhver på denne skole elsker og holder disse bud, som fører til guddommelig visdom og åbenbaring (Efeserbrevet 1:17; Første Petersbrev 2:23; Matthæusevangeliet 5:44).

Føden på skolen er af allerbedste næring. Nye elever starter med ren, uforfalsket mælk, og som de vokser og modnes og er i stand til at tåle mere, modtager de mere og mere fast føde (Første Petersbrev 2:2; Hebræerbrevet 5:13-14).

På denne skole er der ingen “kliker,” ingen skænderier, ingen konflikter, ingen misundelse, ingen ondskab eller noget af den slags. Eleverne lærer at elske hinanden med en ren, “broderlig” kærlighed som så klart er beskrevet i Guds ord. Ingen tænker på sig selv som “stor,” enhver regner de andre bedre end sig selv. Det er Kristus som er fremtrædende her – den første blandt mange brødre (Første Korintherbrev 13:4-7; Romerbrevet 12:10; Første Thessalonikerbrev 4:9; Hebræerbrevet 13:1, Filipperbrevet 2:3; Kolossenserbrevet 1:15-18).

Læs mere her: Hvad siger bibelen om kærlighed?

Hver elev skal lære at tage på og bruge hele Guds rustning til at forsvare sig selv imod de uundgåelige fjender. Der er intensive kurser for at lære fjenden at kende – deres herredømme, magt og styrke i mørket af den nuværende tid, ondskabens åndehær – og blive meget bekendt med deres krigs-metoder. Deres metoder er ofte ikke åbenlyse, men diskrete når de overbeviser troende om at tvivle, at misunde og til andre synder ved at bruge “fornuftige” argumenter og tanker. Det er denne måde, de kæmper på, og det er derfor, det er så livsvigtigt, at elever opgiver alle rester af menneskelig visdom og lærer visdommen ovenfra som er “først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig.” Eleverne lærer at bruge det mægtige krigs-våben til at “nedbryde tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus.” (Efeserbrevet 6:12-17; Jakobsbrevet 3:17; Andet Korintherbrev 10:5).

Anstødsstenen

Ved indgangen til denne skole ligger “en anstødssten, en klippe til at snuble over.” Kun de som kan komme over denne kan gå på Zions skole. Mange falder og bliver brækket og besnæret ved denne sten (Andet Petersbrev 2:8; Esajas’ Bog 8:13-18).

Denne anstødssten er kravet om at opgive alt. De som ikke opgiver sin egen ære, værdien i deres egne og andres øjne, alt udenfor Kristus, osv., kommer ikke forbi denne sten, fordi indgangen afhænger af fuld overgivelse til Jesus. For eksempel at holde fast på stolthed i jordiske præstationer i stedet for at give æren til Gud, at være bitter, vred eller bære nag og holde fast i verdslige sysler som fører væk fra Kristus. De som er store i sig selv har ingen trang efter at blive fyldt af Kristus, og de snubler ved idéen om at opgive alt.

De som går på Zions skole skal opgive at stole på sig selv, leve for sig selv og gå sine egne veje. De lever kun ifølge livets ånds love i Kristus Jesus, som de lærer på denne skole (Romerbrevet 8:2).

Uddanner mange disciple

Eleverne – Kristi disciple – har også mandatet til at uddanne disciple fra alle nationer, fordi alle mennesker faktisk tilhører herren, og alle mennesker skal gives muligheden for at gå på denne skole. Ikke mange når det forbi anstødsstenen, fordi vejen er smal, men alle skal gives chancen. Den drivende kraft bag dette missions-arbejde, som uddanner disciple af gode mennesker, er den store mester og lærer selv (Matthæusevangeliet 7:13-14; Matthæusevangeliet 28:19-20).

I disse dage skal der være mange som søger og finder indskrivningen til Zions skole!

“For belæringen udgår fra Zion, og Herrens ord fra Jerusalem.” Esajas’ Bog 2:3.

Den grundige uddannelse eleverne her modtager, forbereder dem til at regere med mesteren. De færdiguddannede på denne skole har lært visdommen, som gør dem i stand til at regere verden med ham i tusindårsriget, sådan at alle nationer kan lære retfærdighed og for at etablere riget af fred og retfærdighed, som vil stå for evigt (Romerbrevet 5:17; Andet Timotheusbrev 2:12; Johannes’ Åbenbaring 5:10; Johannes’ Åbenbaring 20:4; Johannes’ Åbenbaring 22:5).


Artiklen er inspireret og baseret på artiklen med samme navn skrevet på norsk af Johan O. Smith
 og publiceret i BCC’s tidsskrift Skjulte Skatte i Marts 1937.

Du er måske interesseret i at lære mere på vor temaside om discipellivet.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

At være kristen

At være kristen er et meget dybere liv, end bare at bede Jesus om at komme ind i ens hjerte og tro på syndernes forladelse. Det er et liv i udvikling og vækst i det som er af Kristus. Dette hæfte præsenterer meget tydeligt og enkelt, det som er grundlæggende i et kristent liv.