Stop med at begrænse Gud!

Tror du virkelig på Guds godhed og kraft? Eller forveksler du Gud og dig selv?

Stop med at begrænse Gud!

Hav små tanker om dig selv, men store tanker om Gud og om hans arbejde med dig! For han er en meget stor, god og dygtig mester! Selv af meget skrøbelige emner laver han vidunderlige værk!

Det er en skæbnesvanger forveksling, når man mener sig at være dydig ved at tænke, at Gud ikke kan gøre noget større i og ved mig. Man forveksler Gud og sig selv. I stedet for at tænke ringe om sig selv, tænker man ringe om Gud! Og det er alt andet end en dyd!!!

Hvis man selv skulle have gjort værket, ville det have været en helt rigtig tanke. Men større fejl kan man ikke lave! Det er han selv – den usigelig store og gode mester – som skal gøre værket. Og han kan.

«Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind Salmernes Bog 37,5.

«Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det Første Thessalonikerbrev 5,24.

Vi kan godt sige at den største vanskelighed der findes er at tro, at Gud er så god, som han virkelig er. Vi har ikke så svært ved at tro på at Gud er god, at han er så god, at han vil tilgive os vore synder. Men at han er så overvættes god, at han vil give os del i sin egen guddommelige natur, at han vil give os mere end sejr over al nævnelig synd, osv., osv., at han også vil bruge os til og betro os store ting – det er svært at tro på. Men hvad skal vi så gøre? Tro Skriften! Tro hans løfter! F. eks. Kolossenserbrevet 1,28; Kolossenserbrevet 1,11; Kolossenserbrevet 1,22; Filipperbrevet 4,13; Filipperbrevet 4,13; Filipperbrevet 4,19; Filipperbrevet 2,15; Filipperbrevet 1,6; Efeserbrevet 6,13; Efeserbrevet 1,19; Efeserbrevet 2,6-7; Efeserbrevet 3,19-20. Lad os standse ved dette sidste sted:

«… så I fyldes, til hele Guds fylde.» Ja, hvem tror vel på, at Gud både kan og vil gøre så store ting? Det fristes man til at tænke må være overmod. Altså at det at have store tanker om Guds godhed og hans magt er overmod. Eller at det at have ringe tanker om Gud, at det skulle være ydmyghed?

Nej – så går det i fejl for dig, så du forveksler Guds værk med dit eget værk. Ret på det!


Artiklen blev først publiceret med titlen «Hav små tanker om dig selv, men store tanker om Gud, og om hans arbejde med dig!» i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i april, 1951.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Du kan læse mere på vor temaside om tro, eller i artiklerne nedenfor:

Se på dig selv igennem Guds øjne

En troens ånd: Ta det lovede land

7 fantastiske aspekter af en almægtig Gud

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Så stor en frelse

Apostlen der skriver Hebræerbrevet kalder det et «formaningens ord». Hensigten med denne bog er at forstærke og udvide den formaning, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald. Alle der følger opfordringen fra Hebræerbrevet kan opnå denne store frelse.