Syndernes forladelse

Har du nogle gange lagt mærke til, at du næsten ubevidst sender bønner til Gud om hjælp?

Syndernes forladelse

Har du nogle gange lagt mærke til, at du næsten ubevidst sender bønner til Gud om hjælp? Dette sker gerne når du oplever noget tungt og vanskeligt. Men hvis du er træt af dig selv og det liv som du lever, bliver du mere bevidst om, at du faktisk har brug for at bede!

Jesus lærte disciplerne, at de skulle bede til Gud om at tilgive dem deres skyld, og han gjorde det klart, at tilgivelse hænger sammen med at tilgive andre. Sådan skulle de bede: og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Du kan læse hele denne bøn i det 6. kapitel i Matthæusevangeliet.

Anger og bekendelse

Når du mærker uro i din samvittighed, er det Gud som påvirker dig, og du føler at har brug for at be en bøn om tilgivelse. Måske indser du, at du har valgt en forkert retning i livets vejkryds, og ønsker at du kunne vælge om igen. Du indser også, at du har gjort det forkerte. Apostelen Peter sagde en gang til mennesker som forstod at de havde gjort forkert: Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud. Når du af hertet angrer, kommer der et behov om at bede både Gud og menneser om tilgivelse. Ifølge bibelen går det ikke
godt for den, der vil skjule sine overtrædelser
. At tie om sin synd og ikke ville erkende, gør at du ikke bliver tilgivet. Da udebliver også glæden. Apostelen Johannes skriver: Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.. Først når du bekender, vil du mærke glæden!

Grundlaget for tilgivelse

I tiden før Jesus levede på jorden, var det således, at ypperstepræsten én gang om året frambar et offer for alle synder som folket havde gjort. Dermed fik de tilgivelse, men disse ofre bevirkede ikke, at de enkelte mennesker beholdt en ren samvittighede. Man fik tilgivelse gennem offeret, men det havde ikke kraft til at tage det onde ud af menneskets natur, som jo var grunden til at man syndede. Derfor måtte offeret lægges på alteret igen og igen, år efter år.

Jesus døde for menneskernes skyld, og han gav sit liv som et offer én gang for alle. I hebræerbrevet, kapitel 9 og 10, kan du læse mere om grundlaget for tilgivelse. Efter at Jesus stod op fra de døde, er det, at få syndernes forladelse, noget helt nyt! Du har nu mulighed for at komme helt af med det som tynger samvittigheden. Når du kommer til Gud og beder om tilgivelse, bliver du frikendt for din skyld, fordi Jesus tog skylden på sig. Derfor kan du tillidsfuld bede om tilgivelse for den synd du har gjort, og du vil oplever, at Gud kaster alle vore synder
i havets dyb
, sådan som det står i Bibelen.

Startpunktet er syndernes forladelse, og på vejen videre kan du få hjælp til at leve med en ren samvittighed ved at følge Jesu eksempel og hver dag tage dit kors op!

Hvorfor er det så vigtigt at få syndernes forladelse?

Gud vil vise sin kærlighed mod dig ved at give dig muligheden til at glemme alt som ligger bag, og starte med blanke ark! Fordi Jesus gav sit liv som et offer, har han åbnet en vej som ikke var tilgængelig før. Denne vej kan du gå! Du kan også give dit liv som et offer. Det gør du ved at kæmpe mode det onde – synden – som bor i din menneskenatur of fornægte dig selv, i Den Hellige Ånds kraft. Startpunktet er syndernes forladelse, og på vejen videre kan du få hjælp til at leve med en ren samvittighed ved at følge Jesu eksempel og hver dag tage dit kors op!

Det nye liv

Når du går på denne nye og levende vej, bliver du stadig mere taknemmelig. Du mærker at du har fået en anden måde at tænke på! Du skyder ikke længere skylden på de andre for dine vanskeligheder. Hvis du før har været uretfærdig, ønsker du nu at være retfærdig. Du får lyst til at gøre Guds vilje. Du får lust til at gøre det bedste for de andre. Dette kommer af at du har fået et nyt sind. Glæden over at du har fået et nyt sind vil begynde at præge dig. Det er et værk som sker i dig, og det er Gud som åbner dit sind for det nye liv, så at du kan blive en ny skabelse!

En gren på vintræet

At tage imod syndernes forladelse, er at sige ja til at blive podet ind som gren på det vintræ hvor Jesus er stammen. Jesus siger selv: Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt Jesus ønsker at du skal bære frugt! I et træ flyder saften fra stammen og ud til grenene. Hvis du bliver en gren på stammen Jesus Kristus, får du kraft i livet!

Det bliver meningsfyldt og interessant at leve!

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.