Udrustet til at sejre: Hvordan du kan sikre dig sejr over synd

Nøglen til fuld sejr på gode og dårlige dage er, at vi elsker Jesus mere end vore lyster.

Udrustet til at sejre: Hvordan du kan sikre dig sejr over synd

Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå.” Efeserbrevet 6:13

Det er virkelig muligt at være udrustet til en sejrende kamp imod de onde, ugudelige ånder. Vi kan være stærke i Herren og hans mægtige kraft. Vi skal ikke undervurdere vor stærke fjende, som er Satan selv, sammen med hans åndsmagter. Hvis vi forstår vigtigheden, vil vi udruste os selv fuldt ud, så vi også kan stå sejrende på den onde dag.

Gud vil ikke svigte os

Vi tror måske, at mørkets magter raser mod os på den onde dag. Men hvis vi er velforberedte på dette, kan vi stå sejrende, uanset hvor ond dagen måtte være.

Vi læser om Job: “Trods alt dette syndede Job ikke.” Han stolede på Gud, at han ikke ville svigte ham på kampens dag. Det, han sagde om Gud, var rigtigt – hvilket ikke var tilfældet med hans kone og venner. Job var velsignet med det dobbelte af alt, han tidligere havde ejet af rigdomme. Han var i stand til at sige disse sejrsord: “Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet.” Jobs Bog 1:21-22.

Vi skal ruste os selv med troens vished om sejr, ligesom Paulus gjorde. Han kunne sige “som der står skrevet: På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os.” Romerbrevet 8:36-37.

Nøglen til fuld sejr på gode og dårlige dage er, at vi elsker Jesus mere end vore lyster. “Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.” Jakobsbrevet 1:12.

Guds rustning

Djævelen angriber snedigt, så vi skal være fuldt udrustet, hvis vi skal modstå ham ordenligt. “Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen . . .” “så vil han flygte fra jer.” Første Petersbrev 5:8-9, Jakobsbrevet 4:7.

Djævelen er fej; han flygter fra alle lysets våben. Han kommer kun for at myrde, stjæle og ødelægge. Før vi kan sejre i de store, synlige kampe, skal vi sejre over ham på områder som forfængelighed og stolte tanker der kommer fra et kødeligt sind. Fredens evangelium kan bringe disse urolige og selviske tanker til hvile.

Den ondes gloende pile vil blive slukket af troens skjold.

Det er givende at drikke af Herrens brønd, før du griber åndens tveæggede sværd og troens skjold, og gå i kamp mod alle de onde ånder.

Lønnen for sejr er stor i himlen.

 

Artiklen blev først publiceret i Norge i BCC’s tidsskrift “Skjulte Skatte” i oktober 1990, med titlen “Stå imod på den onde dag.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.