Vågn op for alvor!

Hvad betyder det at vågne op for alvor? Hvad gør det med en Kristi discipel?

Vågn op for alvor!

Hvad det betyder at tage livet alvorligt

I Første Korintherbrev 15,34 står det: «Vågn op for alvor, og synd ikke!» (norsk oversættelse). Hvad betyder det at vågne op for alvor?

At vågne op for alvor betyder at være alvorligt, når det handler om at holde hele Guds ord; at være vågen til at gøre Guds ord i alle områder i mit liv. At tage livet alvorligt betyder egentlig ikke, at jeg tager en alvorlig maske på mig. Det gør jo ingen nytte. Man skal ikke forveksle alvor med tungsind og alvorlige miner. Man kan jo have alvor midt i glæden, og man kan have alvor i den gladeste fest.

At leve efter det lys som jeg har

Men alvor, det er at leve efter det lys, man har, at strække sig efter mere. Gud har givet sine anbefalinger, for at vi skal holde dem nøje. Kun da kan der komme helliggørelse, vækst og udvikling i det gode. Så bliver det alvor!

Paulus så livets alvor så klart! I Apostlenes Gerninger 20,31 står der, at han formanede nat og dag med tårer. Sådan så han livets alvor. De fem kloge jomfruer tog det dødsens alvorligt. De fem tåbelige jomfruer var også med på færden, men desværre tog de ikke livet så alvorligt, så de nåede ikke frem til brudgommen (Matthæusevangeliet 25,1-13).

Handle efter Guds mindelser

Når jeg for eksempel bliver mindet om at give noget bort eller bekender noget, og jeg gør det med det samme, uden at nøle og uden at vente, så tager jeg det alvorligt. Så lader jeg ikke følelserne og fornuften forhindre mig. Når jeg er handlekraftig, uden at udsætte det jeg skal gøre, så tager jeg det alvorligt i livet.

Noa byggede arken i tro. For Noa var det fortabelse ikke at bygge. At bygge, det var livet. Og sådan skal jeg se det, når Gud virker i mig: Enten er det fortabelse, eller så får jeg del i livet.

Noa troede jo også, at han skulle gøre det nøjagtigt, hvis arken skulle holde. Og sådan skal jeg også arbejde med frygt og bæven på min egen frelse, som der står i Filipperbrevet 2,12. Det er at tage det alvorligt!

Alt Guds ord er alvorligt

Her er der mange ting, jeg kan prøve mig selv på, om jeg tager livet alvorligt eller ikke. Guds ord er til mig og dig personligt, og det bliver en evig dom for mig, hvis jeg afviser det. Mit liv skal dømmes efter det, jeg har hørt, så dette burde jeg tage alvorligt. Alt Guds ord er alvorligt. I ordet har Gud sin frelsesplan med os, når vi tager det alvorligt til vort hjerte.

Ting at tænke på

Jeg ved, at jeg tager livet alvorligt, når jeg …

  • lever efter det lys jeg har
  • strækker mig ud efter mere af Guds fylde
  • holder Guds ord med iver
  • handler med det samme når Gud minder mig, uden at nøle eller vente
  • gennemfører Guds værk med nøjagtighed
  • tager hele Guds ord alvorligt

Artiklen er baseret på et foredrag holdt af Kåre J. Smith den 4. februar 2019.

Måske er du interesseret i at læse mere på vor emneside, «At være kristen».

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

At være kristen

At være kristen er et meget dybere liv, end bare at bede Jesus om at komme ind i ens hjerte og tro på syndernes forladelse. Det er et liv i udvikling og vækst i det som er af Kristus. Dette hæfte præsenterer meget tydeligt og enkelt, det som er grundlæggende i et kristent liv.