Vi lever kun én gang!

Vi kan ikke leve livet om igen og rette på gamle fejl, så det er vigtigt at gå videre og leve efter Guds vilje her og nu!

Vi lever kun én gang!

«For der går ikke mange år, før jeg må gå den vej, ad hvilken jeg ikke vender tilbage.» Jobs Bog 16,22.

«Vi går igennem verden kun denne ene gang,» som der står i en sang. Vi bør se alvoret ved at leve. Gud har givet os livet, og vi skal stå til regnskab for hver nåde-dag. Vi kan ikke vende tilbage til den tid som allerede er forbi. Nu gælder det om at gå videre for at få mest muligt ud af den tid, vi har tilbage. Vi tilbagelægger stykke efter stykke på den vej, vi aldrig kan vende tilbage til.

Godt er det at holde eftertanke og tage lærdom af det, som kan blive bedre. Peter skriver om at få en rigelig indgang i vor herre og frelser Jesu Kristi evige rige (Andet Petersbrev 1,11). Det får vi ved at hengive os i alle Kristi dyder. Vi bør ikke glemme renselsen af vore gamle synder (Andet Petersbrev 1,5-9). Hvis vi glemmer det, så glemmer vi også at vandre i ydmyghed og frygt.

Der er mange som gerne ville have skruet tiden tilbage for at få rettet på noget, der skulle have været gjort eller sagt anderledes. Men det går ikke. Så langt det er muligt, skal man bede Gud og mennesker om tilgivelse og fortsætte et liv som stadig kan blive rigere.

Hvis vi er på taget, når Jesus kommer, så skal vi tage imod ham der og ikke løbe ned i huset for at ordne op i ting som er usagte eller ugjorte.

Paulus havde et stort og herligt mål for sine øjne, og imod det løb han, alt hvad han magtede. Han ville også at eseferne skulle få dette herlige mål for sine øjne, så iveren kunne blive mere fuldkommen. I dette løb skulle de have visdoms – og åbenbarings-ånd og hjertets oplyste øjne. Så ville alt blive meget større og rigere på herlighed (Efeserbrevet 1,17-20).

Nu gælder det om at se frem og op til den herlighed, som er beredt for os. Vi kan ikke komme tilbage, og hvor længe vi skal fortsætte i vort livsløb her på jorden, ved ingen af os. Må vort liv altid være i orden, så vi kan sige som gamle Simeon: «Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse…» Lukasevangeliet 2,29-30.


Artiklen blev først publiceret under titlen «Vi kan ikke vende tilbage» i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i maj 1987.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Måske er du også interesseret i at udforske vor temaside om vort kald eller læse disse udvalgte artikler:

/dlaczego-bog-zadal-sobie-trud-aby-mnie-stworzyc

Aktiv kristendom

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Så stor en frelse

Apostlen der skriver Hebræerbrevet kalder det et «formaningens ord». Hensigten med denne bog er at forstærke og udvide den formaning, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald. Alle der følger opfordringen fra Hebræerbrevet kan opnå denne store frelse.