Vidste du, at Jesu liv kan blive dit liv?

At adlyde det ord Jesus talte vil føre os til et liv i overflod.

Vidste du, at Jesu liv kan blive dit liv?

Jesus er livet

“Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.’” Johannesevangeliet 14:6.

“I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud … I ham var liv, og livet var menneskers lys … Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os …” Johannesevangeliet 1:1,4,14.

“Det er Ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.” Johannesevangeliet 6:63.

“Simon Peter svarede ham: »Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.” Johannesevangeliet 6:68.

Holde hans bud

Hvis vi ønsker at det liv, som var i Jesus, skal blive vore liv, så skal vi adlyde livets ord. Vi skal holde hans bud. “Elsker I mig, så hold mine bud.” Johannesevangeliet 14:15. Intentionen med det liv han levede, og de ord han talte var, at de også skulle blive vore liv. Vi skal dagligt tage vort kors op og følge ham (Lukasevangeliet 9:23). Det er det, som vil føre os til evigt liv.

“For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre.” Romerbrevet 8:29. Dette betyder, at der burde være mange som holder hans bud, for at blive forvandlet til hans billede. Det er et valgt, vi tager. Vi vælger at gøre det gode, og det er det som fører til liv og velsignelse! (Femte Mosebog 30:15,19) Og selvfølgelig skal vi være fortrolige med ordet for at kunne gøre dette. “…  tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen … Tag dig af alt dette, lev i det …” Første Timotheusbrev 4:13,15.

Kristi liv i os

“I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst … Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden.” Galaterbrevet 5:16,25. Her ser vi vejen til evigt liv. Lydighed mod Jesu bud fører til sejr over lysterne i kødet. Vi skal “Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør.” Første Timotheusbrev 6:12. Til at stride denne gode strid, giver Gud os Helligånden, både til at udpege det vi skal sejre over, og til at give os kraft til at sejre over det.

Så bliver Kristi liv synligt i os (Andet Korintherbrev 4:10). Vi bliver ambassadører af hans liv; vi lever for, at han herliggøres, og at når han afsløres, skal vi være rene, som han er ren – vi skal være som ham! (Første Johannesbrev 3:1-3)

Pris Jesus som kom til jorden for at lære os, hvordan vi skal leve, så vi kan have et liv og have det i overflod! (Johannesevangeliet 10:10) At leve på denne måde giver os et liv, som er så meget mere, end vi kunne opleve her på jorden. Vi begynder allerede at smage og opleve det evige liv, mens vi er her – de velsignede åndens frugter.


Du er måske interesseret i at læse de andre to artikler i vor serie om Johannesevangeliet 14:6:

Jesus er vejen – den smalle vej

Hvad mente Jesus, da han sagde, at han var sandheden?

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.