Hvad jeg skal huske på en “dårlig dag”

Hvis jeg tror på Guds evige formål med min frelse, kan jeg begynde at se Gud i mine daglige omstændigheder i stedet for at føle, at alt er “imod mig”.

Skrevet af Charis Petkau
Hvad jeg skal huske på en “dårlig dag”

Har du nogensinde haft nogle af de dage, hvor det virker som om alt går galt? Det har jeg, og jeg var glad, da den endelig var forbi. Men så kom jeg i tanke om dette vers: “Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.” (Matthæusevangeliet 5:8)

Jeg stoppede for at tænke—hvad har jeg “set” i dag? Så jeg Gud i mine situationer? Så jeg hvordan hans hænder ledte hver situation til min frelse? Eller så jeg kun hvordan situationerne ikke passede sig for mig, eller gjorde min dag “svær”?

Fugleunger længes efter at flyve over trætoppene, men når deres mor skubber dem ud af reden, forstår de måske ikke helt, at deres ønske bliver opfyldt. Moderen skubber ungerne ud af reden, så de små unger kan udfolde vingerne og lære at flyve. Men hvad med mig? Jeg beder om en tålmodighed og en godhed og en mildhed der er grænseløs, men når Gud sender mig situationer, som ”skubber mig ud af min rede,” ser jeg dem så som muligheder for at min trang bliver til virkelighed? Bruger jeg dem som muligheder til at blive fri fra min frustration og utålmodighed og krav, så hans dyder kan blive formet i mit liv? Eller ser jeg bare situationerne som værende “imod” mig?

Jeg tænkte tilbage på min dag: Da jeg kom på arbejde, fandt jeg ud af, at vi ikke var nok på arbejde, og jeg blev tildelt flere opgaver, end jeg følte var rimeligt. Så jeg min mulighed til at blive færdig med at klage og have krav, eller sukkede jeg bare og håbede på at komme levende igennem dagen? Da nogen afbrød mig i trafikken, så jeg så det, som om Gud gav mig en mulighed til at blive frelst fra min irritation og blive mere tålmodig? Holdt jeg mit hjerte rent?

Af natur er jeg meget kortsigtet, og jeg er meget tilbøjelig til kun at se den fysiske situation i stedet for at se Guds evige formål med den. Der står klart skrevet i bibelen, at “alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud” (Romerbrevet 8:28), og at “alting sker for jeres skyld” (Andet Korintherbrev 4:15). Hvis jeg tror på dette, så vil jeg i mine daglige situationer, der hvor ingen ser mig, bevare mit hjerte rent i stedet for at give efter for klage eller fortvivlelse. Jeg vil også være i stand til at se Gud i situationen og bruge mulighederne til at blive frelst fra min syndige natur, så jeg kan blive mere og mere som ham.

“I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på nåde.” Jakobsbrevet 5:11. Formålet med min “svære” situation er at vise mig, hvad der stadigvæk ligger i min natur, der gør mig ulykkelig. Så ved at bringe det i døden, kan jeg komme til et lykkeligt liv med værdi, lykke, taknemlighed og fred. Jeg kommer til at se Gud. Dette er “enden tilsigtet af Herren.”

“Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.” Matthæusevangeliet 5:8.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.