Gå til indhold

Guds ord i praksis

Opdag hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Sidste

Hvad betyder det at tage dit kors op dagligt?

Jesus sagde, at for at være hans discipel skal du “tage dit kors op dagligt.” Hvordan kan du gøre det?

Hvad er nåden i den nye pagt?

I Romerbrevet 8 står de, at Jesus kom til verden for syndens skyld. Han kom fuld af nåde og sandhed.

Hvorfor jeg ikke beder om at være en tålmodig mor

Jeg prøvede at være tålmodig – men af de forkerte årsager.

Troens lydighed: Tro gjort virksom ved gerninger

Uden troens lydighed sker der ingen vækst – ingen fremgang og ingen frugter …

Hvor finder jeg et liv som har evigheden i sig?

Har du et håb om evigt liv? Hvordan kan du få del i det, mens du nu lever her på jorden?

Hvorfor jeg ikke behøver at være bekymret for mine børn

Som forælder kan jeg ikke være med mine børn og passe på dem hele tiden. Men det er der en som kan!

Egenkærlighed eller Guds kærlighed – hvilken har du?

Hvad er motiverne og resultaterne af vor kærlighed? Kvælende egoisme eller livgivende uselviskhed?

Tro forandrer alt

Lige siden troens ånd kom ind i mit hjerte har hele mit syn på livet forandret sig, helt ned i detaljerne.

Trosgrundlaget

Vi tror på Guds ord, og det har givet os vor profil. Når skriften så entydigt taler om, at det normale kristenliv burde være et liv i sejr over synden, så tror vi det! Ved Helligåndens kraft er dette fuldt muligt. Hør bare hvad Paulus skriver til romerne: «Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke!» Romerbrevet 6,14-15.

Det er altså fuldt muligt at komme til et sejrende liv - det er absolut ikke nødvendigt at leve i synd! Vi kan blive sande Jesu Kristi disciple, som har opfyldt de betingelser han har sat, og nu følger ham på den nye og levende vej til evigt liv. Er dette sandt? Tusinder iblandt os ville svare et rungende: JA! - ikke kun som en tro, men som en personlig erfaring ved Helligåndens hjælp.

Læs mere
Følg os