En længsel efter Guds lov

En længsel efter Guds lov

Længes du, som forfatteren af Salmernes Bog 119, efter at se ind i de underfulde ting i Guds lov?

3 min. ·

«Hold falskheds vej borte fra mig, og giv mig i nåde din lov!» Salmernes Bog 119, 29.

Dette var et stadigt råb og en inderlig bøn, David havde i sit hjerte.

Salme 119

Forbarm dig over mig! Giv mig visdom ovenfra! Giv mig indsigt i dine herlige love!

«Luk mine øjne op, så jeg kan iagttage underne i din lov.» Salmernes Bog 119, 18.
«Altid hentæres min sjæl af længsel efter dine bud.» Salmernes Bog 119, 20.
«Havde din lov ikke været min opmuntring, var jeg gået til grunde i min elendighed.» Salmernes Bog 119, 92.
«Dine ord giver lys, når de åbner sig, og giver de uerfarne forstand.» Salmernes Bog 119, 130.

Vi ser dybt ind i salmistens rene og gode hjerte. Han ville aldrig have haft en sådan længsel og bøn i sit hjerte, hvis han opfattede Guds lov som en begrænsning! Nej, han forstod at disse love var nøglen til fremgang og vækst. De ville vise vej for den gerning, Gud havde givet David at udføre. Sådan vil også enhver oprigtig tjener have det i dit hjerte.

Kærligheden til Gud og til menneskene som vi skal betjene skal være ophav til trangen efter at skue de underfulde ting i Guds lov. Dette er den bedre vej til nådegaverne: kærligheden.

David elskede retfærd, og han så, at Guds lov ville blive til en stor velsignelse både for ham selv og for folket. «Altid hentæres min sjæl af længsel efter dine bud.» Salmernes Bog 119, 20. Når min sjæl er knust, ja, så har jeg ikke nogle tankebygninger, ikke nogle stærke meninger om andre mennesker eller ting og sager rundt om i menigheden. Så har jeg hellere samfund med David i, at «Dine ord giver lys, når de åbner sig, og giver de uerfarne forstand.» Salmernes Bog 119, 130.

Livets Ånds lov

«For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.» Romerne 8, 2. Trangen efter livets ånds love bør have sit udspring i kærligheden og ikke i frygten for at gå fortabt. Dette gjorde David til manden efter Guds hjerte, til en konge som Gud kunne betro et sådant evigt kongedømme – Davids hus!

«Uden at bryde de bud, han gav, de ord, han talte, har jeg gemt i mit bryst.» Jobs Bog 23, 12. Gud giver kun sine love i sådanne menneskers sind og skriver dem i deres hjerter; sådanne som har sat sin egen menneskelige forståelse til side og er modtagelig og hungrig efter Guds visdom.

Måtte kærligheden blive rigere og rigere på kundskab og al skønsomhed, så Gud kan åbenbare de underfulde ting i sin lov i stadig større grad!

Artiklen blev først publiceret i bladet «Skjulte Skatte» i juni 2008 med titlen «Und mig din lov!»
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.