Hvordan morgenstjernen kan gå op i dit liv

Hvordan morgenstjernen kan gå op i dit liv

Morgenstjernen er noget jeg kan vinde som et personligt lys i mit liv.

4 min. ·

“ Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter.” Peters Andet Brev 1:19.

Det profetiske ord er bekræftet

I den gamle pagt profeterede Guds profeter, ledt af hans ånd, om Jesus og den nye pagts liv, som han ville komme med. Apostlene fik disse profetier bekræftet, da de så Jesu liv – de så morgenstjernen.

“Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord  – og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os – …” Johannes' Første Brev 1:1-2.

“Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” Johannesevangeliet 1:14.

Nu, fordi det profetiske ord blev bekræftet i Jesus, kan det også profetere om mit liv og blive en realitet som kan blive set og taget på i mig.

Et lys der skinner ind i mit liv

Ordet er et lys der skinner ind i mit indre liv og afslører alle de mørke områder – alle de områder hvor tingene ikke er, som de burde være; synden i mit kød. Men det profeterer også om, hvordan tingene kan være i fremtiden, hvis jeg giver agt på lyset!

For eksempel kan jeg læse ordene i Første Korintherbrev 13, om hvordan kærligheden “bærer alt, tror alt, håber alt, udholder alt.” Først ser jeg, at det ikke handler om, hvordan jeg er efter naturen! Men det profetiske ord giver mig også håb og tro på, at det er hvordan jeg kan blive! Hvis jeg udnytter det, hvis jeg elsker lyset, så vil jeg ydmyge mig selv, erkende at jeg ikke er, som jeg burde være og gå til nådens trone for at få hjælp til at sejre over synden, der bliver belyst.

Så når jeg kommer i situationer, hvor jeg finder at det modsatte kommer op – utålmodighed, mistænksomme tanker eller ondskab for eksempel – så kan jeg, i Helligåndens kraft, kæmpe mod de fristelser i mine tanker og sejre over dem, så kærligheden kan vokse i mit liv. At rense synden ud så den bliver erstattet af dyder. Så går jeg fra mørke til lys. Så bliver ordet også en realitet i mit liv; det bliver kød i mig og dets lys bliver min egen.

Som vi efterhånden sejrer over vort syndelegeme, bliver vi mere og mere fri. Vi bliver lykkelige, strålende, frigjorte mennesker. Det lys vi modtager, skinner fra os og andre kan se Kristi liv i os. Det er et liv som drager andre til Kristus.

Morgenstjernen står op i mit hjerte

I Johannes' Åbenbaring 22:16 kalder Jesus sig selv morgenstjernen, “Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne.” Morgenstjernen er det komplette lys og fuldkommenhed.

Som vi går frem på vejen af at erkende synden, som lyset peger på, og sejrer over det, så bliver vort indre liv fyldt med mere og mere lys, og vi kommer til punktet, hvor lyset gryr og morgenstjernen – lysets fylde og fuldkommenhed – er gået op i vore hjertet. Vi er blevet forvandlet til sønnens billede (Romerne 8:29).

“Retfærdiges sti er som lysskæret, der bliver lysere, til dagen er på sit højeste.” Ordsprogenes Bog 4:18.

Læs mere her: Det profetiske ord og profetordets ånd

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.