Indre kamp

Indre kamp

Er dit liv (og din evighed) fuld af tomhed eller af Gud selv? Der findes indre fjender som vil få sindet væk fra det, der har evig værdi.

Indre liv og indre fjender at bekæmpe, besejre og tilintetgøre. Vort indre livs fjender er de kræfter der vil adsprede sindet ved at lede opmærksomheden udad. Disse fjender er derfor begærligheder af alle slags der søger at splitte det koncentrerede sind, for at få det til at hænge fast ved ting udad, ting der skal forgå.

Og netop heri ligger fortabelsen, da det hjertet hengav sig til går til grunde, mens det selv som evigt væsen bliver tilbage med tomheden, som burde være fuld af Gud selv. Derfor er det nu meget om at gøre for Gud at få sindet væk fra alt udad, det der skal forgå og vendt indad mod livets ophav, det der skal vedblive ligesom sjælen vedbliver, så glæde og usigelig fryd kan fylde os udover forgængelighedens tidsperiode og ind i de ukendte evigheder.

Må Herren dygtiggøre os dertil.

Artiklen blev først publiceret i bladet «Skjulte Skatte» i februar 1912. Sproget er moderniseret.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.