Fordærvelsen i verden som kommer af lysten

Fordærvelsen i verden som kommer af lysten

Fordærvelse er egenkærlighed med dens havesyge, æresyge, avindsyge, bagtalelser, stridigheder, osv. Hvordan flyr vi den?

2 min. ·

«... så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær ...» Peters Andet Brev 1,4.

Hvad er fordærvelsen i verden? Hvad er fordærvelsen i hjemmet? Hvad er fordærvelsen blandt ægtefolk? Hvad er fordærvelsen i menigheden? Eller hvad er fordærvelsen i dit eget hjerte?

Jo, egenkærligheden med dens havesyge, æresyge, avindsyge, bagtalelser og sladder, uenigheder og stridigheder og al anden elendighed. Det er fordærvelsen og ødelæggelsen af retfærdigheden, af freden, af glæden, af det gode forhold mellem mennesker, mellem dem ude i verden, mellem ægtefolk, mellem børn og forældre, mellem lemmerne i samme menighed, mellem de troende indbyrdes.

Og hvad kommer al fordærvelsen i denne verden, vi lever i, af? Af lysten!

Peter sagde til de som ville have del i guddommelig natur: «Fly fordærvelsen i verden som kommer af lysten!» Hvis du synes nogen kommer dig for nær, så tændes der straks en gnist i det indre. Det begynder at brænde i dig. Livets hjul kommer i brand, og før du kender ordene, bruser de ud fra din ustyrlige tunge. Så har vi fordærvelsen i huset. Du er tændt i brand af helvede, siger Jakob.

Fly fordærvelsen! Den ligger ganske nær. Den ligger ikke som noget dunkelt langt ude blandt den vantro verden. Fordærvelsen viser sig overalt, hvor lysten råder over aldrig så lidt. Ikke kun ude blandt de vantro, men midt i dit eget hjerte, midt i familien og midt i menigheden.

Sluk gnisten før den tænder dit livs hjul i gang. Stop kranen før dens vand strømmer ud og ødelægger. Nysgerrighed fører til sladder og al havesyge til avind. Sår du i kødet, høster du fordærvelse af kødet omkring dig. Du høster fordærvelse i hjemmet, i menigheden og i dit hjerte. Som du sår, vil du høste!

Tænk på al fordærvelsen! Alt sammen kommer af lysten. Ja, død over kødet med dets lyster og begæringer!

De som hører Kristus Jesus til har korsfæstet kødet med dets lyster og begæringer (Galaterne 5,24). I livet vil det vise sig!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.