1 enkelt løsning på at få resultater når du beder

1 enkelt løsning på at få resultater når du beder

Dette er ikke fortrolig information! Jesus lærer os det tydeligt i lignelsen om den vedholdende enke.

5 min. ·

Lignelsen om den vedholdende enke

“Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde: »I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig til min ret over for min modpart! Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv: Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet.« Og Herren sagde: »Hør, hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«” Lukasevangeliet 18:1-8.

Titlen på denne lignelse som Jesus fortalte sine disciple, siger alt. Den hedder “lignelsen om den vedholdende enke” (engelsk oversættelse). Hendes vedholdenhed er, hvad der adskiller hende fra andre og er basis for, hvad Jesus ønskede at lære os gennem denne lignelse.

Hvad ville der være sket, hvis “den vedholdende enke” havde opgivet første gang, hun blev afvist af dommeren? Hvad hvis hun bare sagde til sig selv, når han ikke ville hjælp, “Åh, okay, jeg har prøvet, og så er det dét?” Er det, bare at have prøvet én gang, godt nok? Lignelsen siger, at hun “voldte ham besvær.” Hun blev ved. Hun kom tilbage igen og igen og talte sin sag. Hun var desperat. Hun ville have retfærdighed af sin modstander, hun vidste, hvor hun skulle gå hen for at få denne retfærdighed, og hun stoppede ikke, til hun fik den.

Hvem er min modstander?

“Hvorfor svarer Gud mig ikke, når jeg beder? Jeg føler som om, jeg råber det ud …” Disse slags tanker er almindelige. Men hvad er det, jeg råber om? Er mit råb at få min egen vilje gennemført, eller er det, at Guds vilje skal ske i mit liv? Den vedholdende enke råbte om retfærdighed fra sin modstander. Hvem er mine modstandere? Er det ikke de ting i mit kød, som forhindrer mig i at gøre Guds vilje? Der er så mange modstandere i min menneskelige natur. Stolthed, stædighed, dovenskab, hård-hjertethed. Ikke at være i stand til at elske og være god mod alle, jeg møder. Misundelse, utilfredshed, bære nag, bekymring, dårligt temperament. Listen kunne blive ved. Har jeg råbt ud og blevet ved i tro, indtil Gud har befriet mig fra disse modstandere, efterhånden som jeg ser dem komme frem i mig selv? Indtil han har givet mig kraft til at stå imod og kæmpe mod dem, indtil de er fuldstændig overvundet? Indtil jeg er fri, så godhed og dyder vokser i mit liv?

Er jeg en “vedholden enke?”

Hvordan er min vedholdenhed? Kan jeg relatere til den vedholdende enke? Jesus sagde, at Gud vil skaffe dem ret snart “som råber til ham dag og nat.” Har jeg råbt om min nød? Er jeg blevet ved? Eller har jeg spurgt, håbet lidt på det bedste, men været usikker på resultatet? Denne slags indstilling fik Jesus til at spørge, “Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?”

Jesus sagde også, “Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig.” Matthæusevangeliet 11:12. Dette er stærke ord! Rive det til sig! Med magt! Jeg skal vedholdende råbe ud indtil min trang fyldes! Hvis jeg giver op på grund af forhindringer eller mure, barrierer eller hindringer af noget slags, havde jeg så virkelig tro? Hvis jeg havde bedt i tro, uden tvivl, som Jakob lærer os at bede, så ville jeg have blevet ved. Jeg ville ikke have givet op så let. Jeg ville ikke have mistet håbet.

Men jeg skal være desperat efter at komme fri; efter at få ret over min modstander.

Ret over min modstander: Få del i dyderne

“Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind og til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus.” Peters Andet Brev 1:5-8.

Hvis disse er de ting, jeg råber om, vedholden, udholdende indtil jeg har modtaget dem, så vil Gud udfri mig snart. Så vil Jesus finde troen på jorden i mig. “Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.” Matthæusevangeliet 7:7-8.

Hvis jeg søger Guds rige først – søger først at vokse i dyderne og at få Kristi liv inde i mig selv – så vil jeg også modtage alt det, jeg har brug for, både åndeligt og praktisk. Gud vil, at jeg kommer fri fra de ting, der binder mig. Alt jeg oplever i livet, arbejder hen mod den slutning. Hvis jeg ønsker at være fri, ligesom den vedholdende enke, ved jeg lige, hvor jeg skal gå hen, og hvad jeg skal gøre for at komme fri (Matthæusevangeliet 6:33; Andet Brev til Korintherne 4:10).

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.