10 citater til dagliglivet af Esther Smith

Trosstyrkende citater fra en troens kvinde.

Skrevet af AktivKristendom
10 citater til dagliglivet af Esther Smith

Esther Smith var en gudfrygtig kvinde som elskede Jesus af hele sit hjerte. Hun var en støtte i Brunstad Christian Church og havde megen visdom og åndelig kraft.

Denne kraft kom ikke som en speciel gave, som Gud havde givet hende. Nej, hun var en «ægte kvinde» som elskede Jesus så meget, at hun ikke ville noget andet end at følge i hans fodspor i sit dagligliv. Hun brugte de små forhold i dagliglivet til at gøre lige præcis det og til at komme fri fra synden. På grund af dette blev hun et eksempel og en velsignelse for mange mennesker.

Disse citater fra Esther Smith kan være en hjælp for alle som ønsker et sådant liv. Enten du sidder ved et skrivebord hele dagen, er hjemmegående husmor eller hvad som helst andet, er det muligt at blive Jesus lig.

Søge Gud i bøn

Bøn er en stilling man hele tiden bør være i, ikke bare noget man gør af og til – noget man trækker frem ved visse anledninger, hvor man er i ekstra nød. Det er meget vigtigt, at Gud kan tale til os til enhver tid. Det gør, at det er meget lettere at søge himlenes rige til enhver tid.

Vær ikke bekymrede for noget

«Vær ikke bekymrede for noget», står der, og det er et bud! Der tog jeg en kamp, kæmpede mig igennem det og slap for at være bekymret! Man kan bekymre sig i lange tider og plage sig selv og andre. Det er meget bedre at kæmpe sig igennem det, med det samme det melder sig.

Bed om kærlighed

Vi skal forblive og udvikles i kærligheden, og den skal være drivkraften i vort liv. Det er muligt at have kærlighed til alle mennesker. Når man mærker, at der mangles kærlighed, skal man ganske enkelt bede til Gud.

Alvoret ved misundelse

Misundelse gør mennesker ensomme, og man får det meget dårligt selv. Misundelse er et uhyggeligt stof i menneskenes kød. Det er en synd, man skal tage dødsens alvorligt.

Forbindelse med Jesus

Det er meget nødvendigt at søge forbindelse med Jesus. Tænk at han kunne forlade himmelen, hvor han havde det så godt, fordi han så, at vi havde det så dårligt, og at vi kæmpede med vort eget kød, og så tog han frivilligt disse lidelser på sig for at åbne en vej for os! Vi skal også lide, men det er ikke tungt at lide, når man elsker.

Bed om visdom

Det er vel ikke så svært at erkende, at jeg mangler visdom. Når vi beder og søger Guds visdom med en længsel efter en dybere fylde af Kristi liv, ja, så finder vi stadigvæk noget at strække os ud efter.

Tilfreds med sådan som Gud gør det

Det er godt at bede om at være forliget med Gud i et og alt, så vi kan få nåde til at tage det på guddommelig vis. Så bliver jeg tilfreds med sådan, som Gud gør det for mig i livet. Hvis man er tilfreds, enten man er frisk, fri og virksom, eller om man på en eller anden måde blive lænket fast.

At opdrage børn

Der kræves kærlighed og sindighed, når man skal opdrage børn, og derfor har man som mor og far kraftigt brug for at bede om at blive frelst for sin egen del, sådan at ens egen synd ikke skal forstyrre og komme i vejen for børneopdragelsen. Tænk, at vi kan blive frelst fra irritation og vrede! Børnene mærker jo hurtigt, om forældrene bliver irriterede, og så er de også hurtige til at modsætte sig.

Anklage

Al anklage er af djævelen, ligegyldigt hvor den kommer fra. Det er lige så farligt at anklage andre, som det er at slippe anklageren løs i sit eget liv. Anklageren giver ikke håb. Gud kommer ikke med anklage, men han kommer med påmindelser som giver lys og håb.

Være fattig i sig selv

Det har alt at sige, at man forstår, at man er et intet i sig selv. Hvis man er rig og mæt, kan man ikke få noget af Gud. Det er en uhyggelig ånd at støde på i et menneske, en ånd som helt og holdent hindrer al åndelig vækst og udvikling.

Citater er hentet fra bogen «Esther Smith – et liv i samfunn med Jesus og de hellige.»
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag, Norge | brunstad.org

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.