11 grunde til at det virkelig lønner sig at være kristen

11 grunde til at det virkelig lønner sig at være kristen

Dette er et rigt og givende liv!

7 min. ·

Som kristen har du plads i den højeste skole der findes – Universitetet på Zion. Din uddannelse og oplæring i dette liv forbereder dig til at regere i den kommende verden, sammen med Jesus og hans hellige. Der er ikke noget højere kald eller formål i livet!

Men hvad er en kristen egentlig? Vi læser i Apostlenes Gerninger 11,26, at disciplene blev kaldt kristne. En kristen er en discipel. Jesus sagde: «Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.» Lukasevangeliet 9,23. At være kristen betyder med andre ord, at jeg fornægter min egen vilje og vælger at gøre Guds vilje, hver dag.

Hvad er det, der gør dette liv så givende? Hvad er det, der gør det kristne liv til det allerbedste liv der findes? Her er elleve utrolige fordele ved at være en kristen.

1. Alle dine synder er tilgivet med det samme.

En del af at blive kristen er, at du skal erkende dine synder til Jesus og bede om tilgivelse. Se Første Johannesbrev 1,9. Hvis du har syndet mod andre mennesker, skal du også ordne op i det. Des hurtigere du gør det, des bedre. At blive tilgivet er en stor glæde og lettelse! Du behøver ikke at blive ved med at bære på en byrde af skyld for dine tidligere synder, ligemeget hvor store eller små de er. Det er en enorm glæde at vide, at dine sager er i orden med Gud og mennesker. Med tilgivelse forløses vi faktisk fra evig fortabelse, og bliver forsonet med Gud selv!

2. Du får hjælp til helt at stoppe med at synde bevidst!

En endnu bedre nyhed er, at vor frelse ikke stopper ved tilgivelse. Som kristen får du faktisk hjælp, sådan at du vel aldrig nogensinde behøver at synde bevidst igen. Tilgivelse er en enorm gave, men hvor meget større er det vel ikke at få hjælp fra Jesus i prøvelsens stund, før du falder i synd? Se Hebræerbrevet 2,18 og Hebræerbrevet 4,15-16. Du kan virkelig være fri fra synd!

3. Helligånden begynder at lære dig at frigøre dig fra dig selv.

Hver dag viser ånden dig mere af din egen syndige menneskenatur: stolthed, hovmod, krav til andre, misundelse, dovenskab, osv. Se Johannesbrev 16,13. Disse ting stikker dybt i vor natur. Ånden lærer os at fornægte os selv på disse områder (og mere) og tage vort kors op hver dag, helt ligesom Jesus sagde. Eftersom disse ting begynder at dø, begynder Kristi dyder gradvist at vokse og tage deres plads. Hvilken velsignelse ikke længere at være styret af vore lyster! Disse dyder er en del af guddommelig natur, det evige liv, som er blevet lovet os! (Andet Petersbrev 1,2-8)

4. Du har fred og glæde som ingenting kan tage bort.

Når du lever dette sejrende liv, vil du have fred i dit hjerte – Jesu egen fred. Ingen og ingenting kan tage den fra dig! Skriftsteder som Romerbrevet 8,28 og Salmernes Bog 23,1 kan hjælpe dig, lige præcis når livet trykker på dig fra alle kanter. Du ved, at Gud har magten! Han styrer præcist hver detalje af livet, og du kan have fuldkommen tillid til hans omsorg.

5. Jesus er din mægtige hjælper og ven!

Jesus ved, hvordan det er at have en menneskelig natur og blive fristet af den – og han var den første til at sejre, hver eneste gang. Han kan hjælpe dig med at gøre det samme. Se Hebræerbrevet 2,18 og Hebræerbrevet 4,15-16. Han står ved din side, klar til at hjælpe. Du kan også sejre i enhver fristelse, du møder! Du kan kaste alle dine bekymringer på ham. Jo mere du åbner dit hjerte for ham, med det som du oplever i øjeblikket, jo tættere bliver dit forhold til ham. Han har lovet aldrig at slippe dig eller forlade dig.

6. Dine jordiske og materielle behov bliver der passet på.

Skriften lover hver discipel, at deres jordiske behov skal blive dækket. Se Matthæusevangeliet 6,31-33. Betyder dette, at du skal stoppe med at arbejde for at læse i bibelen hele dagen? Nej. Der er heller ingen garanti for, at du skal leve i luksus. Men det betyder, at du altid vil have nok. Du skal ikke – og behøver aldrig at være bekymret for dine jordiske behov igen.

7. Dit liv bliver stabilt.

At tro på Gud og skrifterne gør dig til et stabilt menneske med benene plantet på jorden. Se Efeserbrevet 4,14. Du vippes ikke af pindes af følelsesmæssige forhold, stærke mennesker eller de nyeste trends i sociale medier. Du lærer at ikke være en dørmåtte. Du lærer at gå igennem svære situationer, hellere end at undgå dem eller at finde en enkel udvej. Folk vil respektere dig mere, og du vil respektere dig selv mere.

8. Du har altid noget at lave.

Som kristen bliver kedsomhed en saga blot. Se Efeserbrevet 2,10. Din opgave, hver dag, er at finde Guds vilje i hverdagen. Bibelen er din håndbog, og den er fuld af vejledninger. Men du skal læse den og begynde at bruge den. Et enkelt sted at begynde er for eksempel Første Thessalonikerbrev 5,16-18. Når du gør dette, vil du opdage, at du altid har noget at atbejde med. Du opdager også, at din opgave er at bringe glæde og velsignelse til menneskene omkring dig! Dette liv er det værd at stå op for om morgenen!

9. Du får meningsfulde forhold.

Du er ikke alene i denne skole! (Første Johannesbrev 1,7) At være kristen i denne mørke verden kan til tider føles ensomt. Men der er en ild som brænder, hvor disciple samles for at blive styrket i sin fælles træning. Opsøg denne brand, og søg samfund med disciplene. Du vil finde trøst og styrke, og blive udfordret til at leve endnu mere inderligt for Gud. Disse vil være de mest betydningsfulde forhold i dit liv.

10. Du bliver et lys i denne verden.

Eftersom det onde tager større greb om denne verden, bliver det bare mørkere og mørkere. Men den kraft som er i os ved Helligånden er stærkere end noget ondt i denne verden. Se Første Johannesbrev 4,4, Johannesevangeliet 16,33 og Første Johannesbrev 5,4. Ja! Du kan være et lys for dem omkring dig, hellere end at blive draget ned af synder i vor tid. Ikke bliv forfærdet af det du ser, enten i dig selv eller i verden. Jesus sagde: «Vær frimodige! Jeg har overvundet verden.»

11. Du skal regere i den kommende verden.

Det kristne liv er et liv af intens træning. Det kræver, at du opgiver alt, ikke kun i begyndelsen, men igen og igen, når Helligånden leder dig mod din egen natur. Men i den kommende verden skal vi styre og regere med Jesus i al evighed. Se Johannes' Åbenbaring 3,21. Slutningen af dit jordiske liv bliver en indgangsport til den herlighed, som Gud hele tiden har forberedt for dig. Du går igennem døren – og ind i begyndelsen på det virkelige liv. Dette er dit kald!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.