12 livsforandrende citater af Johan Oscar Smith

12 livsforandrende citater af Johan Oscar Smith

Læs disse 12 citater af Johan Oscar Smith, som garanteret kommer til at gøre et varigt indtryk på dit liv.

Johan Oscar Smith var en gudfrygtig mand, som havde en visdom og dyp indsigt i Guds ord. Vi kan få et lille glimt af denne visdom ved at læse nogle af hans citater nedenfor. Små uddrag som dette, hentet fra hans bøger, taler og daglige samtaler viser ikke bare et dybt åndeligt liv i Kristus, men også en rodfæstet ydmyghed og fattigdom i ånden.

Læs mere om J.O. Smith her.

Sandhed

Sandheden omhandler den person, som bruger den. Ingen vil kunne gribe ham i nogen løgn. Ligesom den enkelte sandhed frigør, vil den som i al sin færd vandrer i sandhed, være frigjort. En lille løgn giver mørkets magter anledning til at sætte ind imod os, men sandhed jager dem langt væk.

Retfærdighed

Der er få som ved, hvad retfærdighed er. Når man begår en forbrydelse, er det retfærdigt at lide under den. Når man synder, er det retfærdigt at bære følgerne af sin synd uden at klage. At sige hvad man har, og hvad man mener, er retfærdigt, når man omgås mennesker. En som hungrer og tørster efter retfærdighed skal mættes, og det har noget at sige at blive mættet med retfærdighed.

På korset og ved foden af korset

De som hører Kristus til har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer. Men det kan man ikke gøre ved foden af korset. De som korsfæstede ham stod også ved foden af korset. Det bringer ingen smerte i kødet at stå der. Men hvis man bliver korsfæstet sammen med Jesus, da får man samfund med ham i hans lidelser.

Høre og gøre

Jakob siger, at man dårer sig selv, hvis man bare hører ordet og ikke gør derefter. Hvor mange er der ikke, som lever i denne dårskab hele sit liv, som hører og hører, men aldrig forsøger at gøre derefter.

Tag vare på hans gerninger

Gud lægger ånd og nidkærhed i hjertet for at udføre en gerning – lige meget om det er i skrift eller tale. Når gerningen er udført, er der en stille hvile tilbage. Vi behøver ikke at skubbe hinanden til side, for Gud har lagt enhvers gerning til rette, sådan at man kan følges ad. Vi skal bare tage vare på hans gerninger.

Falsk frihed

På grund af falsk frihed forsøger man at formidle en lære, så man ifølge den ikke behøver at lide. En sådan lære er dette, at … Jesus har gjort alt, og at vi af den grund skal slippe for at gøre noget, som går imod kødet og egenviljen. At håne mennesker for at leve i trældom, når de beflitter sig på at leve gudfrygtigt, det tilhører også falsk frihed.

Fortabelse

Netop heri ligger fortabelsen, da det, som hjertet hengav sig til, går til grunde, mens man selv er et evigt tomt væsen, som burde have været fyldt af Gud selv. Derfor handler det nu for Gud om at få sindet vendt bort fra alt udad, det som skal forgå, og vendt indad mod livets ophav, det som skal forblive ligesom sjælen forbliver…

Indre kamp

Indre liv og indre fjender at bekæmpe, besejre og tilintetgøre. Vort indre livs fjender er de kræfter som vil adsprede sindet ved at lede opmærksomheden udad. Disse fjender er derfor alle slags lidenskaber, som forsøger at splitte det koncentrerede sind, for at få det til at hænge fast ved ydre ting, ting som skal forgå.

Troens strid

Når vi går fra mørke til lys, og fra Satans magt til Gud, så sker dette ikke uden store kampe og troens gode strid. For alt lys kommer ikke på en dag. Der skal stor troskab til for at få mere lys.

Langmodighed

Den langmodige holder ud, der hvor andre giver op. Han tænker altid på, hvor langmodig Gud har været mod ham selv og agter Guds langmodighed for frelse. Langmodigheden holder ud, hvor ingen andre kan holde ud, og den håber altid på et heldigt resultat til sidst.

Brug din tid

Den enkelte kunne gøre meget mere, hvis man tog lidt hårdt fat. Du skal kontrollere din egen person. Se til hvordan du benytter din tid! Se til hvordan du hører! Se til hvordan du reagerer på alt du har med at gøre, så Gud kan se ned til dig med velbehag. Søg Guds ære i alt hvad du foretager dig.

Troskab i lyset

Hvis man i lyset stævner frem uden at tage vare på omsorgen, er lysets mål forspildt: Det er ikke for lysets skyld, at Gud giver os lys; men for det som skal udrettes i lyset.

Citaterne er fra artikler publiceret i menighedsbladet «Skjulte Skatte»

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag, Norge | brunstad.org

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.