15 opløftende bibelvers specielt for unge mennesker

15 opløftende bibelvers specielt for unge mennesker

Hvis du tror på disse ord og er lydige imod dem, vil du opleve utrolige ting!

3 min. ·

At være ung kristen i dag er noget virkelig utroligt. Midt i en mørk og ung verden, kan du skinne som et lys! Men som unge mennesker oplever vi fristelser – vi bliver helt klart draget af vore lyster. Heldigvis for os er vi fuldstændig i stand til at overvinde hver eneste fristelse! Bibelen er fuld af håbefulde, opmuntrende og styrkende vers for unge mennesker, nogle af dem har vi samlet her som en påmindelse af de muligheder, der ligger åbne for os. Hvis du tror på disse ord og er lydig imod dem, kommer du til at opleve utrolige ting!

“Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys.” Peters Første Brev 2:9.

Herren er med dig!

“Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.” Femte Mosebog 31:6.

“Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” Jeremias' Bog 29:11.

“De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.” Første Brev til Korintherne 10:13.

“Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.” Filipperne 4:13.

“Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” Filipperne 4:6-7.

“Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.” Esajas' Bog 40:29-31.

“For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham.” Anden Krønikebog 16:9.

Giv alt!

“Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed.” Første Brev til Timotheus 4:12.

“Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹” Matthæusevangeliet 22:37.

“Sky de ungdommelige tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte.” Andet Brev til Timotheus 2:22.

“Vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke!” Første Brev til Korintherne 16:13.

“Jeg har skrevet til jer, børn: I kender Faderen.
Jeg har skrevet til jer, fædre: I kender ham, som har været fra begyndelsen.
Jeg har skrevet til jer, I unge: I er stærke, Guds ord bliver i jer, og I har overvundet den Onde.” Johannes' Første Brev 2:14.

Brug ordet!

“Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord! Af hele mit hjerte søger jeg dig, led mig ikke vild fra dine befalinger. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig.” Salmernes Bog 119:9-11.

“Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.” Salmernes Bog 119:105.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.