16 grunde til at du aldrig behøver at miste modet i vanskelige tider

16 grunde til at du aldrig behøver at miste modet i vanskelige tider

Denne samling af bibelvers vil give dig opmuntrende ord, til når du går igennem prøvelser.

5 min. ·

Regn det kun for glæde i vanskelige tider!

I Jakob 1,2-4 står der, «Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget.»

Hvordan kan vi kun agte det for glæde i vanskelige tider? Hvordan er det muligt at forblive i troen, når vi oplever at prøvelserne er vanskelige at bære? Det er disse opmuntrende løfter som kun findes i Gud ord, der giver os mod og styrker vor tro. Hvis vi virkelig tror på disse bibelvers, vil vi altid have styrke i vanskelige tider, og vort håb vil aldrig svigte.

 1. «Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.» 5. Mosebog 31,6.
 2. «og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.» Filipperbrevet 1,6.
 3. «… Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!» Matthæusevangeliet 28,20.
 4. «Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer.» Første Petersbrev 5,10.
 5. «De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.» Første Korintherbrev 10,13.
 6. «Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre Lukasevangeliet 22,31-32.
 1. «Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.» Hebræerbrevet 4,14-16.
 2. «Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind Salmernes Bog 37,5.
 3. «Se, jeg er Herren, alle menneskers Gud. Er noget umuligt for mig?» Jeremias' Bog 32,27.
 4. «Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!» Johannesevangeliet 14,26-27.
 5. «Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. I al evighed lader han ikke den retfærdige vakle Salmernes Bog 55,23.
 6. «Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver, og bjergene vakler i havets dyb, når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver Salmernes Bog 46,2-4.
 7. «I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke.» Efeserbrevet 6,10.
 8. «Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, min frelses horn og min fæstning Salmernes Bog 18,3.

Guds ord giver mod

Guds ord er som balsam til et hjerte der kæmper i en prøve. At læse Guds ord og tro at disse løfter er for dig, at Gud har en personlig kærlighed til dig og har en personlig interesse i at se det gå godt for dig og få dig igennem alle de vanskelige tider, hver situation, giver den størst mulige trøst.

Disse bibelvers er som en livredder, man kan klamre sig fast til i en stormfuld sø, og holder dig flydende. De er som et fyrtårn i det fjerne og viser dig at sikkerhed og frelse er nær. Guds nåde er nok for hver enkelt af os, og vi kan komme igennem hver storm, alle vore prøver med troen styrket, hellere end det modsatte. Som Peter skriver:

 1. «Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.» Første Petersbrev 1,6-7.

Vi kan løfte vore øjne over situationen og de vanskelige tider og se opad. Vort håb er evigt.

 1. «For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt.» Andet Korintherbrev 4,17-18.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.