17 fantastiske citater som kan hjælpe os til at leve et gudfrygtigt liv

17 fantastiske citater som kan hjælpe os til at leve et gudfrygtigt liv

Nogle inspirerende formaninger fra BCC-stævner.

5 min. ·

Paulus skriver, at vi ikke må undlade at komme sammen, men at vi skal formane hinanden og opgløde hinanden til kærlighed og gode gerninger (Hebræerbrevet 10, 24-25). Vore stævner og samlinger er rige på Guds ord og opmuntringer til at leve et gudfrygtigt liv. Her er nogle perler fra forårs- og ungdomsstævnerne der for nyligt blev arrangeret på Victory Conference Center i USA.

1. Trængsler

«Stop med at ønske, at prøvelserne forsvinder, men gå ind i dem med glæde! Glæd jer i trængsler! De er ikke kun tilfældige hændelser. Det er Gud, der virker i os!»

2. Jesus gav altid sit liv

«Hvornår nølede Jesus bare lidt, før han fortsatte i kærlighed? Det står ikke skrevet nogen steder. Han var nidkær til den yderste grad! Han gjorde aldrig andet end at give sit liv, give sit liv, give sit liv!»

3. Efterfølgere af Gud og Jesus

«‘I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os …’ Efeserbrevet 5,1-2. Hvilket utroligt vers: At være Guds efterfølger! Hvornår stoppede Jesus nogensinde med at handle i kærlighed? Hvornår blev han nogensinde fornærmet? Nu er det vores tur. Vi skal efterfølge Gud og Jesus!»

4. Frihedens lov

«Gud sendte sin søn efter sin egen frie vilje, og Jesus kom til jorden efter samme frihedens lov. Nu handler vi også efter denne lov: Vi kan vælge at gøre Guds vilje.»

5. Intet hykleri

«Jeg skal stå til regnskab for ham, og alt ligger nøgent og bart for ham, så hvorfor skulle jeg lade som om, jeg er noget, jeg ikke er?»

6. Byg på klippegrund, så forbliver det stående

«Jesus befaler os at bygge på klippegrund, og når stormene og regnen kommer, har han lovet at det skal forblive stående.»

7. Ikke søge menneskers vidnesbyrd

«Er det ikke nok for mig at være Gud til behag?  Hvorfor skulle jeg have brug for et godt vidnesbyrd af de andre? Tjen hellere Gud i ydmyghed, dag efter dag i det skjulte, hvor ingen ser.»

8. Vantro er stolthed

«Hvis du ikke tror på sandheden som du sidder og lytter til her uge efter uge, så vil Gud stå dig imod. Men hold dig nær til Gud, og han skal holde sig nær til dig. Det er ydmyghed.»

9. Råb til Gud om nidkærhed

«Satan prøver alt, hvad han kan, for at tage alt hvad jeg har fra mig, og hvis jeg ved dette, kan jeg vågne hver morgen med dette råb i mit hjerte: Kære Gud! Bevar mig og giv mig din nidkærhed, sådan at jeg kan sejre!»

10. Utroskab vil koste dig dyrt

«Du kan tænke, at det koster meget at være kristen, men det koster utrolig meget mere ikke at være kristen! Og hverken du eller jeg vil nok betale den pris.»

11. Vær en ordets gører

«Tror du, at du måske engang over tid automatisk bliver forvandlet? Nej, det fungerer ikke sådan! Enten gør du det, eller så gør du det ikke! Gud har åbnet en vej, og fra hans side er den åben. Det er op til dig, og det er op til mig at gå på denne vej.»

12. Ligne Jesus!

«Medmindre jeg beder og jeg kæmper, som Jesus gjorde, kommer jeg ikke til sejr!»

13. Vær klog i din kamp

«Vi skal ud i slagmarken, og Gud skal vise os fjenderne, synden i os, sådan at vi har mulighed for at dræbe dem. Vi skal være på offensiven hele livet!»

14. Fremgang kommer ved at gøre ordet

«Hvis der ikke er kontinuerlig fremgang i mit liv, er det fordi arbejdet ikke bliver udført.»

15. Ingen behøver at synde

«De som falder i synd, gør det ikke ved en tilfældighed. Det ville være helt uretfærdigt af Gud. De falder, fordi Guds rustning er faldet bort.»

16. Stå fast i kampen!

«De onde dage kommer for os alle, hvor vi bombarderes fra alle kanter, men vær en ung som lever i ånden og bliver stående på den onde dag med flaget hævet højt. Når alt er imod dig, når din fornuft går imod dig, og Satan selv kommer som en brølende løve, så skal du gribe fat i det, du skal gribe fat i for at få sejr! Sådanne mennesker er nyttige kar i Guds rige.»

17. Åndelig krigføring

«Selv konger, præsidenter og verdensledere falder for de ånder som styrer denne jord, men det er muligt at være en ung der står i kampen og sejrer over disse ånder!»

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.