20 vers til at bruge som et sværd mod urene tanker

20 vers til at bruge som et sværd mod urene tanker

Guds ord er det eneste våben, vi har brug for for at forsikre os, at vi kan sejre over enhver synd, vi finder i vort kød.

6 min. ·

Det er unægteligt, at vi alle bliver fristet til urene tanker, og højst sandsynligt mere end blot i ny og næ. Den urenhed jeg her taler om, er en lyst til noget udover det, som Gud har velsignet – altså udover forholdet mellem en mand og en kvinde indenfor ægteskabet (Hebræerbrevet 13:4). Hvis du ikke er gift, så er det klart, at sådanne tanker er urene. Hvis du er gift, så er alle tanker udenfor ægteskabet urene. Så mange mennesker er bundet af disse lyster og begærer: det er noget, der har et stramt greb om dem. Men det betyder ikke, at vi behøver blive på denne måde! Ligesom enhver anden lyst eller begær til synd skal vi kæmpe imod den for at blive fri fra den.

Men det fantastiske er, at vi kan blive virkelig fri. Ikke at vor naturlige tiltrækning til mennesker helt forsvinder, men vi er ikke slaver for urenhed i tanke eller i gerning. Det kan være let at tænke, at så længe vi afstår fra seksuel urenhed, så er det fint. Det kan være det at antage, at vi ikke kan kontrollere vort tankeliv. Men Guds ord fortæller os, at indersiden af koppen skal renses ligesom ydersiden (Matthæusevangeliet 23:26). Der står også, at vi skal tage alle tanker til fange (Andet Korintherbrev 10:5). Det betyder, at vi skal have kontrol over vore tanker, ikke omvendt. Det er fuldt ud muligt, og når vi bliver fri, er der fredelig og glædelig frihed og hvile.

Her er en liste med kraftige vers, der kan bruges som våben, når vi bliver fristet til urene tanker. Al synd og urenhed skal fly, når det konfronteres med sværdet, som er Guds ord. Så tag denne kamp op i dag, og brug disse våben til at få sejr. Held og lykke! Det er fuldt ud muligt ved tro og vedholdenhed.

Første Mosebog 39:9

“Han har ikke mere at skulle have sagt i dette hus end jeg, og han har ikke nægtet mig noget undtagen dig, og det er, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud?«”

Jobs Bog 31:1

“Jeg sluttede den pagt med mine øjne, at jeg ikke ville kaste dem på en jomfru”

Matthæusevangeliet 5:27-29

“I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede”

Lukasevangeliet 9:23

“Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.’”

Lukasevangeliet 22:42

“»Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din.«"

Romerbrevet 6:1-2

“Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke! Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den?”

Romerbrevet 6:12-14

“Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden.”

Romerbrevet 8:12-13

“Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.”

Første Korintherbrev 6:18-19

“Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv”

Andet Korintherbrev 7:1

“Da vi nu har disse løfter, mine kære, skal vi rense os selv for alt snavs på krop og ånd og være hellige i gudsfrygt.”

Andet Korintherbrev 10:4-5

“Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus.”

Kolossenserbrevet 3:2

“Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.”

Kolossenserbrevet 3:5

“Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse.”

Første Thessalonikerbrev 4:3

“For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt.”

Andet Timotheusbrev 2:22

“Sky de ungdommelige tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte.”

Hebræerbrevet 4:15-16

“For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.”

Jakobsbrevet 1:12

“Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.”

Første Petersbrev 4:1-2

“Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje.”

Første Petersbrev 5:8-9

“Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.”

Første Johannesbrev 3:2-3

“Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.”

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.