24 bibelvers for at styrke dig i skolen

24 bibelvers for at styrke dig i skolen

Vi møder alle udfordringer i skolen. Her er nogle bibelvers til skoleelever!

7 min. ·

Opmuntrende bibelvers til dig i skolen

Er du klar til at møde hverdagen i skolen?

Vi har vel alle lidt forskellige følelser, når det kommer til skolen: nogle elsker det, nogle kæmper lidt mere, nogle af os kan lide rutinen og kravene, nogle af os ængstes hver dag. Men ligemeget hvad vi synes, ved vi med sikkerhed, at det vil bringe udfordringer. Som disciple ved vi, at vi kommer til at møde fristelser i skolen. Men der er ingenting, vi behøver at frygte – med de rette våben i hænderne, kan enhver fristelse blive til en sejr! Med det i tankerne har vi samlet nogle bibelvers til dig som er i skolen, som omhandler nogle almindelige områder, som elever møder i hverdagen. Vi håber, at de opmuntrer og styrker alle til de situationer, vi ved, der kommer i hverdagen i skolen. Må disse våben altid føre os til sejr i Kristus!

«Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft.» Andet Brev til Korintherne 2,14.

Menneskefrygt

Menneskefrygt er egentlig bekymring om, hvad folk synes om dig. Vor kristne tro betyder, at vi nogle gange skal gå i den stik-modsatte retning af det, der sker omkring os. Dårlig snak. Usømmelighed. Tolerance for ting der er i strid med Guds ord. Forfængelighed. Arrogance. Disse ting kan være normale for andre, og det kan være svært for os at tage et standpunkt mod dem, selvom det bare er at gå væk. At folk ser ned på os eller ikke agter og så højt kan være vanskeligt at sluge. Disse bibelvers vil give dig kraften til at gøre det, som er rigtigt, hver gang når du er på skolen, ligemeget hvad folk synes!

«Jeg stoler på Gud og frygter ikke. Hvad kan mennesker gøre mig?» Salmernes Bog 56,12.

«Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går.» Josvabogen1,9.

«Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener.» Galaterne 1,10.

«Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker.» Kolossenserne 3,23.

«Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.» Esajas' Bog 41,10.

«For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.» Andet Brev til Timotheus 1,7.

«Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet» Første Samuelsbog 16,7.

Stress/Bekymring

Som student er der meget som kan bidrage til stress og angst. At få gode karakterer, tidsstyring, lektier, økonomi, fremtidsplaner, fritidsaktiviteter, osv. Der er mange ting som kan kræve sit. Men det er godt at vide, at vi har en klippe at stå på, selv når det gælder disse praktiske ting. Her er nogle bibelvers til at styrke dig, når du er i skole:

«Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.» Filipperne 4,19.

«Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Filipperne 4,6-7.

«Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.» Peters Første Brev 5,7.

«Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.» Matthæusevangeliet 6,33.

«Med egne ører skal du høre et ord, der lyder bag dig: »Her er vejen, den skal I følge!« I vil jo til højre, og I vil til venstre» Esajas' Bog 30,21.

Det er rettfærdigt at gå op i vigtige ting som skole eller arbejde, men du skal være på vagt, så disse ting ikke stjæler din fred eller glæde.

Gruppe-press

Mange elever oplever gruppe-press. Disse stærke indflydelser der presser os til at gøre ting, som overtræder åndens love og strider mod vor samvittighed og overbevisning. For at kunne hjælpe på den rigtige måde og tage et standpunkt for retfærdighed, skal vi virkelig kunne se og forstå, hvor vigtigt det er at stå for Guds åsyn med en ren samvittighed, selvom det kan betyde vanære. Du skal have taget en fast og bevidst beslutning om at være villig til at bære det for Jesu skyld. Du vil sandsynligvis opleve gruppe-press, npr du er i skole, men disse bibelvers kan hjælpe dig til at stå op for det, som du ved er rigtigt:

«Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.» Romerne 12,2. "

«Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke.» Femte Mosebog 6,5.

«Far ikke vild! Slet omgang fordærver gode sæder.» Første Brev til Korintherne 15,33.

«For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde.» Peters Første Brev 3,17.

«Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.  I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed.» Kolossenserne 3,2-4.

At være trofast til at holde sig ren fra verdens ånd:

Paulus skrev til sin unge medarbejder Timotheus: «Sky de ungdommelige tilbøjeligheder!» Andet Brev til Timotheus 2,22. Men når du er ude i den store verden, og der er alt muligt som sker omkring dig, og ting som bombarderer dig fra alle kanter, kan denne enkle formaning virke overvældende og måske umulig at følge op. Men hvis vi binder disse Guds ord til vore hjerter og sind, vil vi have våben der garanterer, at vi kan sky og overvinde de urene ånder i verden. Så kan vi stå sejrende i renhed midt i denne onde verden!

«Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde.» Johannesevangeliet 17,15.

«Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.» Filipperne 4,13.

«De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.» Første Brev til Korintherne 10,13.

«I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke.» Efeserne 6,10.

«For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham.» Anden Krønikebog 16, 9.

«Men trofast er Herren, han vil styrke jer og bevare jer fra det onde.» Andet Brev til Thessalonikerne 3,3.

Vi ønsker alle der går i skole lykke til, og håber at disse bibelvers vil være en hjælp og opmuntring for dig! Må Gud bevare dig, styrke dig og velsigne dig i alt det, du gør. Hav ham på førstepladsen i dit liv, så er du sikker på at lykkes!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.