25 motiverende bibelvers om de løfter vi kan glæde os til

25 motiverende bibelvers om de løfter vi kan glæde os til

Guds løfter er for dig!

7 min. ·

Som Jesu disciple og brødre er vi blevet kaldt til at stride troens gode strid i dette liv. Det er en god strid, men det er helt klart en strid. Så med mindre vi har et klart syn på, hvad det er vi kæmper for, vil vi hurtigt blive trætte i vor kamp. Her er der nogle bibelvers som åbner øjnene for Guds løfter om den store belønning, vi vil modtage, hvis vi er trofaste i striden. Så i slutningen af vore jordiske liv kan vi sammen med apostlen Paulus sige:

«Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.» Andet Brev til Timotheus 4,7-8.

Ikke bare det, men vi har også løfte om et rigt, givende liv mens vi stadigvæk lever her på jorden.

«Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb Jeremias' Bog 29,11.

Disse utroligt håbefulde og livgivende ord er en sand opmuntring til at holde fast i troen og holde ud i striden!

Guds løfter om evigt liv og herlighed

«Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer Peters Andet Brev 1,10-11.

«For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv Johannesevangeliet 3,16.

«Jesus sagde til hende: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?» Johannesevangeliet 11,25-26.

«For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med jer.» Andet Brev til Korintherne 4,14.

«I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver i jer, vil også I blive i Sønnen og i Faderen.  Og det er det løfte, som han har givet os: det evige liv Johannes' Første Brev 2,24-25.

«Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle.» Johannes' Åbenbaring 3,5.

Guds løfter for de som holder ud og sejrer

«Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget … Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.» Jakobs Brev 1,2-4.12.

«Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer.» Peters Første Brev 5,10.

«Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje.» Peters Første Brev 4,1-2.

«For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt.» Andet Brev til Korintherne 4,17-18.

Guds løfter om forvandling

«Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er.» Johannes' Første Brev 3,2.

«I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed.» Kolossenserne 3,3-4.

«For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre.» Romerne 8,29.

«Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.» Peters Andet Brev 1,3-4.

Guds løfter om at opleve evigheden

«Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor Peters Andet Brev 3,13.

«Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone.» Hebræerne 12,1-2.

«I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?  Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.» Johannesevangeliet 14,2-3.

«Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet Johannes' Åbenbaring' 21,4.

«Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis» Johannes' Åbenbaring 2,7.

«Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.» Johannes' Åbenbaring 21,7.

Guds løfter om at han altid vil være hos dig

«Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.» Esajas' Bog 41,10.

«I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer.» Jakobs Brev 4,7-8.

«Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme!» Femte Mosebog 31,8.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.