26 bibelvers som kan hjælpe dig i kampen mod angst, bekymring og stress

26 bibelvers som kan hjælpe dig i kampen mod angst, bekymring og stress

Der kan også være mange grunde til at blive fristet til angst, men du har den største magt i universet til rådighed på din side!

8 min. ·

Leder du efter vers om angst, bekymring eller stress, for at hjælpe dig med at takle disse i livet?

En hurtig engelsk reference-guide til forskellen mellem hverdags-angst og en angst-diagnose, taget fra Anxiety and Depression Association of America.

Vi vil gerne begynde med at sige, at vi er klar over, at en angst-diagnose er forskellig fra hverdags-angst og skal behandles som den er. Vi udgiver os ikke for at være psykologer eller læger, og vi anbefaler, at alle som har en angst-diagnose søger professionel hjælp.

Dog kan angst også være tendensen til at blive stresset, og til at bekymre sig og være rastløs og frygte ting. Har du nogensinde oplevet den knagende følelse i bunden af din mave? Den trælse følelse af at se en dyster situation foran dig, og bare ikke vide hvordan den kommer til at ende? Måske den hjælpeløshed som ofte kommer sammen med den?

Den største magt i universet

Sandheden er, at du har den største magt i universet på din side. Du har den almægtige Gud, skaberen af verdens ende som holder dig i sin hule hånd! Sandheden er, at når du tror på det, så er der aldrig noget at bekymre sig om. Han vil værne om dig og gøre sådan, at alt hvad som sker med dig bliver til dit bedste. Disse vers viser at.

 1. “Herren bevarer dig, Herren er din skygge ved din højre side.” Salmernes Bog 121:5.
 2. “Herren er hos mig, jeg frygter ikke.” Salmernes Bog 118:6.
 3. “Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig,

  din stok og din stav er min trøst.” Salmernes Bog 23:4.

 4. “Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går.” Josvabogen 1:9.
 5. “Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.” Matthæusevangeliet 10:29-31.
 6. “Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud!” Salmernes Bog 139:16-17.

Det kan være svært at tro det, fordi du ikke ser ham og hans kraft fysisk tilstedeværende. Men:

 1. “Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” Hebræerbrevet 11:1.

Sæt din lid til Herren

Han har omsorg for dig. Han elsker dig. Og han ønsker det bedste for dig. bare at tro på det, vil besejre angsten.

 1. “Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?” Matthæusevangeliet 6:27.

Så sæt din lid til Herren og hvil i troen på, at han altid er med dig, og at han aldrig vil tillade, at der sker noget, du ikke kan bære. Og det som han tillader at ske med dig, tillader han, så du kan frelses ved det.

 1. “For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.” Første Petersbrev 1:7.
 2. “De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.” Første Korintherbrev 10:13.
 3. “Stol på Herren af hele dit hjerte,og støt dig ikke til din egen indsigt.” Ordsprogenes Bog 3:5.
 4. “Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«” Matthæusevangeliet 19:26.

Det kræver kamp at komme til hvile

Der kan også være så mange grunde til at blive fristet til angst. Penge, familie, skole, politiske situationer, forhold, sygdom, det “ukendte” og måske mange som du har oplevet, som ikke er på listen her. Og nogle situationer kan bestemt være meget dystre, set i et menneskeligt perspektiv. Men ligemeget hvor håbløst situationen ser ud, hvis du stoler på Herren og lader dine ønsker komme frem for ham – det er meget vigtigt, bed højt til ham, åbn dit hjerte for ham, overgiv din frygt til ham – du kan komme til hvile. Selvom du skal kæmpe for det.

 1. “Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.” Filipperbrevet 4:6-8.
 2. “Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.” Romerbrevet 8:26-28.
 3. “… kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.” Første Petersbrev 5:7.
 4. “Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne.

  De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.” Esajas' Bog 40:31.

 5. “Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matthæusevangeliet 6:32-33.
 6. Du bevarer freden, for de stoler på dig.” Esajas' Bog 26:3.
 7. “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.” Matthæusevangeliet 11:28-30.

Løfter fra Herren

Alle disse vers kan være våben til at kæmpe mod angst, når du bliver fristet. Stå fast på disse løfter fra Herren og ingen situation vil være i stand til at få dig ud af hvile, ligemeget hvor meget du bliver fristet. Selvom det tager lang tid før situationen ordner sig. Selvom slutresultatet ikke er, hvad du havde håbet på.

 1. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.” Andet Timotheusbrev 1:7.
 2.  “Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” Jeremias' Bog 29:11.
 3. “For at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os.” Apostlenes Gerninger 17:27.
 4. “Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.’” Hebræerbrevet 13:5.
 5. “Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje.” Esajas' Bog 49:16.
 6. “De, der stoler på Herren, er som Zions bjerg, det rokkes ikke, det står fast for evigt.” Salmernes Bog 125:1.
 7. “Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 4:19.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.