29 bibelvers for at styrke dig til at modstå fristelse

29 bibelvers for at styrke dig til at modstå fristelse

Disse bibelversene gir deg verktøyet du trenger til å seire over enhver fristelse. Fristelse må aldri føde synd!

6 min. ·

Fristelse er en del af livet. Vi bliver fristet til at synde, indtil vi ikke længere har et syndelegeme. Men i virkeligheden er enhver fristelse en mulighed for at sejre over synden! Med Guds ord som vort våben kan vi altid modstå fristelse!

Her er et udvalg af bibelvers om fristelse der viser os, hvordan vi skal sejre og de løfter, vi modtager, som et resultat af at sejre over fristelsen!

Tro på at Gud har en udgang for dig. Fristelse bliver ikke synd, før du er enig med den, og derfor bliver modstand mod synden også udgangen på den. Modstå fristelse og bliv til en sejrherre!

«Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én; når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.» Jakobs Brev 1,14-15.

«De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.» Første Brev til Korintherne 10,13.

Brug kraften i Helligånden. Det er styrken, du har brug for til at modstå fristelse helt indtil enden:

«Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil.» Galaterne 5,16-17.

«Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned …» Andet Brev til Korintherne 10,4.

Få Guds ord i dit hjerte, før du fristes, sådan at du har det, når du har brug for det:

«Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig.» Salmernes Bog 119,11.

«I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.» Efeserne 6,10-11.

«Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord!» Salmernes Bog 119,9.

Husk på din pagt med Gud:

«Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud?» Første Mosebog 39,9.

«Jeg sluttede den pagt med mine øjne, at jeg ikke ville kaste dem på en jomfru.» Job's Bog 31,1.

Elsk Jesus højere end dine lyster:

«Elsker I mig, så hold mine bud.» Johannesevangeliet 14,15.

«Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus …” Filipperne 3,8.

Elsk retfærdighed:

«Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed.» Første Brev til Timotheus 6,11.

«Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.» Matthæusevageliet 5,6.

Se synden som du bliver fristet til som noget værdiløst, dårligt og uudholdeligt syndigt:

«Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn.» Kolossenserne 3,6.

«I, der elsker Herren, skal hade det onde; han bevarer sine frommes liv og redder dem fra de ugudelige.» Salmernes Bog 97,10.

Stå Satan imod. Jesus viser os nøjagtigt, hvordan vi kan gøre det: Ved at bruge Guds ord:

«I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.» Jakobs Brev 4,7.

«Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene‹.» Matthæusevangeliet 4,10.

Hold dig nær Jesus:

«… For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.» Hebræerne 2,14-18.

«Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.» Filipperne 4,13.

Husk at det er Kristus som bor i dig, og at du allerede er død for synden! Synden skal ikke herske over dig:

«Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster.» Romerbrevet 6,11-12.

«Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.» Galaterne 2,19-20.

«I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem.» Johannes' Første brev 4,4.

Bed! Gå til nådens trone for at få hjælp (kraft til at sejre) i rette tid – når du bliver fristet:

«Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden.» Romerne 6,14.

«Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.» Hebræerne 4,16.

Følg Jesu eksempel:

«Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt.» Hebræerne 5,7.

Vid at kampen allerede er vundet, hvis du bare holder ud og står fristelsen imod indtil enden:

«og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.» Filipperne 1,6.

«Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.» Jakobs Brev 1,12.

Husk at når du sejrer, fører det til et dybere fællesskab med andre troende. Vi kæmper for hinanden, sådan at Kristi legeme kan bygges:  

«Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.» Peters Første Brev 5,8-9.

«Han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk end for en kort tid opnå en syndig nydelse.» Hebræerne 11,25.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.