31 bibelvers om et af de vigtigste temaer i bibelen

31 bibelvers om et af de vigtigste temaer i bibelen

Kan du gætte, hvad dette tema er? Her er et tips: Bare de som er sådan får nåde …

7 min. ·

Ydmyghed er et af de mest centrale temaer i bibelen. Dette udvalg af bibelvers om ydmyghed er med til at vise os, hvorfor Gud værdsætter denne dyd så højt.

Hvorfor er ydmyghed så vigtigt?

Fordi uden ydmyghed, uden at vi af egen fri vilje har valgt at underkaste os Guds vilje, kan han ikke gøre det arbejde, han vil udføre i os. Der er så mange bibelvers om ydmyghed, fordi det er en afgørende faktor for, at vi bliver formet efter sønnens billede (Romerne 8,29). Dette er selvfølgelig en sand discipels mål, og for at det skal ske, er vi helt afhængige af hjælp og nåde fra Gud. Og hvordan får vi den hjælp og nåde?

«Og viser så meget større nåde«? Derfor hedder det: Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde» Jakobs Brev 4,6.

«De ydmyge vejleder han i retfærdighed, han lærer ydmyge sin vej.» Salmernes Bog 25,9.

«Han sagde: »Frygt ikke, Daniel, for fra den første dag du satte dig for at opnå indsigt og at ydmyge dig for din Gud, er dine ord blevet hørt, og jeg er kommet for dine ords skyld.» Daniels Bog 10,12.

«Men han svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig.» Andet Brev til Korintherne 12,9.

Jesu forbillede på ydmyghed

Det største forbillede vi har på, hvad det vil sige at ydmyge os kom fra vor forløber og frelser, Jesus selv. Her er nogle bibelvers der viser Jesu store ydmyghed, og hvordan vi kan følge ham.

«I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.» Filipperne 2,5-8.

«Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig.» Johannesevangeliet 5,30.

«Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.» Matthæusevangeliet 11,28-30.

«Dog, ske ikke min vilje, men din.» Lukasevangeliet 22,42.

«… men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.» Markusevangeliet 10,43-45.

Farene ved hovmod

Det modsatte af ydmyghed er hovmod, at regne mig selv højere eller vigtigere end Guds vilje og formål. Det er ikke altid lige oplagt – hovmod kan for eksempel være en mangel på tro, der jeg stoler på mine egne følelser og fornuft mere end på Guds ord, løfte og kraft. Hovmod er i strid med Kristi sind, som er ydmyghed, og Gud står de stolte imod. Hovmod eller stolthed er roden til mange vanskeligheder og meget elendighed:

«For hvor der er misundelse og selvhævdelse, dér hersker der uorden og alt muligt ondt.» Jakobs Brev 3,16.

«Du frelser de hjælpeløse, men vender dig mod hovmodige og ydmyger dem.» Anden Samuelsbog 22,28.

«Kommer frækhed, kommer skændsel, men hos de ydmyge er der visdom.» Ordsprogenes Bog 11,2.

«For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid.» Johannes’ Første Brev 2,16-17.

«Hold op med jeres store ord, fræk tale må ikke udgå af jeres mund, for Herren er en Gud, der ved alt, af ham prøves hver en gerning.» Første Samuelsbog 2,3.

Ydmyghed overfor andre mennesker

Disse bibelvers viser, at ydmyghed i mit forhold til andre mennesker genspejles i mine tanker, ord, handlinger og holdninger:

«Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.» Filipperne 2,3-4.

«I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham.» Romerne 12,3.

«Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab.» Romerne 12,16.

«Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste; I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, for Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde.» Peters Første Brev 5,5.

«Så satte han sig ned, kaldte de tolv til sig og sagde til dem: »Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener.» Markusevangeliet 9,35.

«Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.» Johannesevangeliet 15,13.

Ydmyghed har stor løn i himlenes rige

At være ydmyg betyder, at jeg er i Guds vilje til enhver tid, og disse bibelvers viser, at ydmyghed fører til stor velsignelse:

«Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.» Matthæusevangeliet 5,3.

«For Herren glæder sig over sit folk og smykker de ydmyge med frelse.» Salmernes Bog 149,4.

«Lønnen for at være ydmyg og frygte Herren er rigdom, ære og liv.» Ordsprogenes Bog 22,4.

«For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.» Lukasevangeliet 14,11.

«Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer.» Peters Første Brev 5,6.

«De hjælpeløse skal igen glæde sig over Herren, de fattige skal juble over Israels Hellige.» Esajas’ Bog 29,19.

«Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget.» Matthæusevangeliet 18,4.

Andre bibelvers der viser, hvordan Gud ser på ydmyghed

«Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.» Mikas Bog 6,8.

«Det er den hjælpeløse, jeg ser til, den modløse og den, der skælver for mit ord.» Esajas’ Bog 66,2.

«Et menneskes hovmod ydmyger ham, men den beskedne vinder ære.» Ordsprogenes Bog 29,23.

«Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer.» Jakobs Brev 4,10.

Dette er selvfølgelig bare et udvalg, og der findes mange flere bibelvers om ydmyghed. Hvis vi tænker på disse skrifter om ydmyghed og er lydige mod dem, finder vi livets vej.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.