4 ting alle bør vide om ydmyghed

4 ting alle bør vide om ydmyghed

Er din forståelse af ydmyghed bibelsk korrekt?

8 min. ·

Der kan være megen forvirring omkring begrebet ydmyghed. Ofte er ydmyghed forbundet med tavshed, underkastelse og tanker om utilstrækkelighed. Men hvad siger bibelen egentlig om det?

Her er fire bibelske punkter, som alle kristne bør vide om ydmyghed.

1. Ydmyghed betyder at underordne sig, men ikke at krybe

Ydmyghed og at underordne sig går hånd i hånd. Guds ord siger, at vi som kristne skal underordne os under hinanden i ydmyghed. «Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste; I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, for Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde.» Første Petersbrev 5,5-6.

Ved at underordne os og «iklæde os ydmyghed» kan vi skabe fred og sammenhold med andre. Vi skal ikke være så stolte og højt oppe, at vi ikke kan modtage irettesættelse eller formaning. Vi bør heller ikke have den tankegang, at vore tanker og meninger altid er bedre end de andres. At tænke sådan fører os ikke til fremgang eller enhed i Kristus.

At være underdanig og ydmyg betyder derimod ikke på nogen måde, at vi skal bøje os for andre mennesker. Paulus var meget klar, da han sagde, at vi skal tjene Gud og Gud alene. «I blev købt dyrt. Vær ikke menneskers trælle!» Første Korintherbrev 7,23. Han skriver også: «Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener.» Galaterbrevet 1,10.

Mens det er vigtigt at underordne os, det vil sige at acceptere irettesættelse og forblive ydmyg i vore egne øjne, skal vi som kristne søge at behage Gud med vore liv. Vi skal frygte ham og holde hans ord. Dette bør være vort fokus: at ydmyge os under Guds vilje og leve og ånde for at holde hans bud, og ikke prøve at møde menneskelige krav og forventninger.

2. Ydmyghed betyder ikke, at vi er tavse eller passive mennesker

«Jeres skønhed skal ikke være i det ydre … men i hjertet, det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne.» Første Petersbrev 3,3-4. Gud vil, at kristne har en mild og stille ånd. Det er af største vigtighed, at vi er ydmyge og stille i vort indre menneske, sådan at vi kan høre Guds ånd tale til vore hjerter igennem dagen.

At have en mild og stille ånd betyder derimod ikke, at vi skal være passive mennesker. Gud kræver også handling og iver i vore liv. Jesus lærer os, at himlenes rige tages med magt (Matthæusevangeliet 11,12). Alle der ønsker et dybere liv med Kristus indser, at de har brug for at være nidkære, samt ydmyge i deres indre menneske. Synden kan ikke få lov til at herske i en discipels hjerte! Hvis vi er ydmyge i vort indre menneske, med et ønske om at gøre Guds vilje, så gør vi alt for at holde vort hjerte og sind rent. Paulus skriver: «Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren!» Romerbrevet 12,11.

Ligeledes, mens vi altid bør have en stille og ydmyg ånd for Herren, er der nogle situationer, hvor Gud ønsker, at vi skal være frimodige og sige fra. Her skal vi som altid slippe vor egen ære, omdømme og naturlige forventninger, og adlyde Herren med al ærbødighed. Vi bør ikke stille spørgsmål ved vor egen myndighed eller mulighed til at sige eller gøre noget, som Gud vil få udført igennem os. I stedet bør vi lade Gud bruge os, lige præcis som han vil i ethvert forhold.

3. Ydmyghed betyder, at vi bruger vore talenter og evner

«I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham.» Romerbrevet 12,3. At have en ydmyg tænkemåde er at tænke nøgternt om sig selv. Dette betyder, at vi ikke praler af egne færdigheder og evner. Vi erkender hellere, at vor duelighed er af Gud i alle ting (Andet Korintherbrev 3,5).

Dette betyder alligevel ikke, at vi skal overse gaverne og det himmelske kald, som Gud selv har givet os. Gud ønsker at gøre et enormt og forvandlende værk i os og igennem vore liv! Han har udstyret os med hver vore egne talenter, gaver, og købt os med Jesu Kristi søns dyrebare blod (Første Petersbrev 1,18-20).

Gud vil, at han kan bruge os til sin ære og til sit formål, og hver af os bør være klar over dette. Ydmyghed er, at vi bruger vore talenter og evner under Guds retning og ledelse, og dermed giver ham æren for det der er opnået i og ved vore liv.

«Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen.» Første Petersbrev 4,10-11.

4. Ydmyghed er nøglen til fremgang

«Derfor hedder det: Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde. I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer … Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer.» Jakobsbrevet 4,6-8.10. Gud arbejder efter love. Det er en naturlov, at hvis vi ydmyger os under Guds mægtige hånd og overgiver vor egen vilje og ære, så giver han os den nåde, som vi behøver for at leve et kristent liv i sandhed, samt ophøje os i sin tid.

At være ydmyg er at have den samme tankegang som Jesus Kristus. Han var i Guds skikkelse, men anså ikke lighed med Gud, som noget han skulle holde fast på. I stedet tog han en tjeners skikkelse på og kom i menneskers lighed. «og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.» Filipperbrevet 2,7-8.

Jesus er det ultimative eksempel på ydmyghed. Han værdsatte ikke sit eget omdømme eller ære, men ofrede det frivilligt i enhver situation, sådan at Guds vilje kunne gennemføres, og Gud kunne blive herliggjort gennem hans liv.

Hvis vi har den samme ydmyge tankegang og forlader vort eget omdømme og ære for at være lydig mod Guds ord og vilje, så vil vi være i stand til at gøre utrolig fremgang i vore kristne liv! Gud følger faktisk nøje med i vore hjerter, og er klar og ivrig til at styrke dem som vil leve til hans ære. «Dette siger Herren: Himlen er min trone, jorden min fodskammel. Hvilket hus skulle I kunne bygge mig, eller hvilket sted skulle være min bolig? Min hånd har skabt alt dette, sådan blev det hele til, siger Herren. Det er den hjælpeløse, jeg ser til, den modløse og den, der skælver for mit ord.» Esajas' Bog 66,1-2.

Gud ønsker, at vi skal være blandt sådanne mennesker, som har en ydmyg tænkemåde, et ønske om og behov for at gøre hans vilje, og som er forfærdet over hans ord. Vi skal ikke være rige og tilfredse i os selv. Det er stolthed og forhindrer Gud i at gøre et forvandlende arbejde i vore liv. Nej, vi skal være ydmyge og ringe af hjertet. Så ser Gud os og giver os den nåde, vi har brug for, for at gøre sand fremgang i vore kristne liv.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.