4 unægtelige sandheder om Jesus

4 unægtelige sandheder om Jesus

Her er 4 unægtelige sandheder om Jesus, som viser hvordan han virkelig er.

6 min. ·

Nogle mennesker sammensætter deres egen «Jesus» ud fra udvalgte vers i bibelen og overser resten. Men her er 4 unægtelige sandheder om Jesus, som viser hvordan han virkelig er.

Paulus skriver om en anden Jesus i Andet Korintherbrev 11, 4. «I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.»

Der forkyndes om mange forskellige Jesus i dag, og der er endnu flere kristne der skændes om, hvem som har sandheden og om hvad der er sandheden. Men skal det midt i dette kaos virkelig være så kompliceret for en, der virkelig længes efter at behage Jesus?

Han blev fristet som os

Bibelen taler meget om, at Jesus blev fristet til synd helt ligesom os. Det er let at tænke, at Jesus havde et magisk, guddommeligt trick, som han brugte for at forblive uden synd, men det er ikke det som står skrevet. Jesus oplevede, hvordan det er at blive fristet, og alligevel syndede han aldrig. Det er en del af grunden til, at han er så klar til at tilgive; han ved hvordan det er. Han har gennemgået det.

Det er denne Jesus, som lærte lydighed af det han led (Hebræerbrevet 5,8), og denne Jesus som siger til mig; «Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet.» (Matthæusevangeliet 11,29) Det er kun, når jeg har en dyb længsel efter at behage Gud, at jeg finder Jesus fra skrifterne.

«For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.» Hebræerbrevet 2,18.

«For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd.» Hebræerbrevet 4,15.

Han kom for at befri os fra synd

Den virkelige sandhed om Jesu opgave på jorden var, at han kom for at frigøre folk fra deres synder. Det er ikke kun tilgivelse for de synder, som de ikke kunne lade være med at gøre igen. Han åbnede vejen til at vandre helt oprigtigt og uden rynke, helt ligesom han selv gjorde.

Dette er den Jesus, jeg kan følge, som ikke gjorde synd (Første Petersbrev 2,22) Dette er den Jesus, jeg længes efter at lære af og at følge. Den Jesus som kan hjælpe dem som bliver fristet. (Hebræerbrevet 2,18)

«Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.» Johannesevangeliet 8,34-36.

«Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund.» Første Petersbrev 2,21-22 .

«Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse.» Første Petersbrev 1,15.

Han er nidkær mod synd

Mange kan lide at tro, at Jesus var mild, kærlig og god, men de glemmer, at han også var meget radikal og nidkær imod synden. De glemmer, at Jesus sagde «vig bag mig, Satan» til Peter, kaldte farisæerne «hvidkalkede grave» og drev sælgerne ud af templet med en pisk. Jesus i bibelen er radikal og har en dyb længsel efter at rense verden fra al synd.

Jesus er det perfekte eksempel på at «elske synderen, men hade synden». Fordi hans kærlighed til os er så stor, må hans had mod al synd og den ødelæggelse den medfører, faktisk være lige så stor. Han ved, hvor skadelig den er og hader at se sine brødre og søstre på jorden lide.

Jesu længsel er også at få os til at blive nidkære og lige så radikale mod synden. Dette punkt er så alvorligt og vigtigt, at Jesus til og med forventer, at vi bryder alle bånd til alt som skulle holde os tilbage fra at opnå den samme nidkærhed og brændende had imod synden.

Den Jesus jeg tror på er radikal mod synd og længes efter at frigøre mig fra synd, men for at gøre dette må jeg være villig til at erkende sandheden om mig selv, at der ikke bor noget godt i mit kød, sådan at Jesus kan arbejde med en nedbrudt og knust ånd. (Salmernes Bog 51,19 )

«Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget!» Lukasevangeliet 12,49.

«Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.» Matthæusevangeliet 10:34.

Han er sagtmodig og ydmyg

Jesus var sagtmodig og ydmyg og gjorde alt, som hans fader bad ham om at gøre. Han vaskede disciplenes fødder, han elskede de fattige og elendige, han ofrede alt hvad han havde for at tjene og velsigne andre.

Selve handlingen at forlade himmelens herlighed og blive født som et menneske, var den ultimative ydmyge handling. (Filipperbrevet 2,7)

«Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.» Mattæusevangeliet 11,29. Denne mildhed og ydmyghed som Jesus havde, var ikke en svaghed, men hellere en form for styrke. Hvis vi lærer at være ydmyg af Jesus, ligesom han var, har vi hvile for vore sjæle ved sejr over synden som plager os.

Dette er den Jesus, jeg kender. Det er dette liv, som Kristus levede, der har grebet mig og som gjorde mit gamle liv uværdigt at leve. Jeg takker Gud for, at jeg har fundet skatten i marken, for hvilken det er værd at sælge alt, hvad jeg ejer. (Mattæusevangeliet 13,44) Jeg takker Gud for, at jeg kender Jesus, menneskesønnen.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.