60 grunde til at Jesus Kristus er alt for mig

60 grunde til at Jesus Kristus er alt for mig

Hvis du kan sige, «Ja, dette gælder også mig!» til denne liste, så bliver dit liv også urokkeligt!

7 min. ·
 1. Han er min fred. – Forøvrigt kan der gerne være ufred og spektakel alt sammen, om så skal være.
 2. Han er min glæde. – Anden glæde behøver jeg ikke.
 3. Han er en soning for al min synd. – Alle mine synder har han kastet bag sin ryg, i forglemmelsens hav. Om jeg herefter skulle komme til at synde, vil han straks tilgive mig, da også dette er sonet.
 4. Han er min helliggører. – Han lutrer mig og lutrer mig igen, så længe jeg lever. Hans død er virksom i mig, sådan at der efterhånden bliver mere plads til Kristi liv.
 5. Han er min hyrde. – Er der ingen andre som passer på mig, så gør han det trofast nat og dag.
 6. Han er min lovsang. – Er der intet andet tema eller nogen anden grund til lovsang, så er da han det.
 7. Han er min kapital. – Anden kapital behøver jeg ikke. Er den for lille, er alt for småt.
 8. Han er min indtægt. – Slipper den op, slipper alt op.
 9. Han er min forsikring. – Er den ikke tryg, så er alt utrygt.
 10. Han er min fremtid. – Ham ser jeg hen til. Ham går jeg i møde. Da er min fremtid lys og lang. Halleluja!
 11. Han er min eneste Herre og hersker. – Ham har jeg helliget som herre i mit hjerte. Ham har jeg underlagt mig, i fuld tillid til hans styrelse og til hans befalings fuldkomne godhed.
 12. Han er min slægt. – Han er min mor, søster og bror.
 13. Han er min ære. – Anden ære har jeg absolut ikke behov for. Menneskene må gerne vanære og foragte mig alle mine dage.
 14. Han er min borg, min fæstning, mit skjold og værge. – Den er ikke så let at bestorme og gennemtrænge. Der er jeg tryg.
 15. Han er min mester. Jeg er lærling. – Hvis ingen anden underviste mig i sandhed og med dygtighed, så gør han det alligevel.
 16. Han er min vejleder. – Hvis alle andre kun var snakkemagere som ikke selv har vandret vejen foran, sådan at de med al pålidelighed kan vejlede mig, så er dog han vel kendt på vejen.
 17. Han er min høvding. – Hvis ingen anden styrker mig og oplærer mig til krig, så er dog han en vældig stridsmand, høvdingen for Guds hær. Han er ikke blødagtig.
 18. Han er min hvile. – Hvis kroppen ingen seng eller hovedpude havde, så har dog min ånd et dejligt leje – i ham.
 19. Han er mit forrådskammer. – Hvis jeg ellers intet forråd har, så bor dog hele guddommens fylde legemligt i Ham, og jeg er et lem på hans legeme fyldt af ham.
 20. Han er min læge. – Hvis ingen jordisk doktor kunne læge mit legeme, så kan han gøre det alligevel, og gør det også, hvis det tjener mig bedst.
 21. Han er mit mål. – At blive ham lig – i hans væsen.
 22. Han er min forløber. – Jeg vandrer ikke på en ukendt vej, som en opdagelsesrejsende. Der er en banet vej, som Jesus har løbet foran; hvert skridt er forud taget af ham. Han er prøvet i alt, i lighed med de skridt jeg nu har taget og herefter skal tage. Hvilken trøst!
 23. Han er min trøst. – Den skal nok gå godt.
 24. Han er min dommer. – Andres dommer må være som de vil.
 25. Han er min udsøgte mad. – Han er livsens brød. Hans kød er sandelig mad.
 26. Han er min leg og fornøjelse. – Mod denne blegner al anden leg.
 27. Han er mit held og min lykke. – Hvad han sender på min vej er altid heldigt og til lykke for mig. Bedre held og lykke har nogen aldrig været udsat for.
 28. Han er min visdom og forstand. – Større visdom og bedre forstand enn å lyde ham finnes ikke.
 29. Han – Ordet – er mit sværd. – Dette våben bider bedre end noget andet.
 30. Han er min trofaste, oprigtige ven. – Andet venskab behøves ikke.
 31. Han er min interesse. – I forhold til ham er alle andre interesser bare tomhed, bare skum.
 32. Han er min klippe og grundvold. – Den står når det andet forgår.
 33. Han er mit liv. – Det skal vedvare i al evighed.
 34. Han er sandheden. – Der er aldrig grund til at tvivle på ham.
 35. Han er min brudgom, min evigt elskede.
 36. Han er min forsvarer, min advokat, min sagfører. – Andre sagførere behøver jeg ikke.
 37. Han er mellemmand, mellem mig og faderen. Gennem ham kommer jeg til faderen.
 38. Han er Guds Søn, undfanget af Helligånden.
 39. Han er Menneskesønnen, et menneske, Abrahams søn, Davids søn, født af jomfru Maria.
 40. Han er min sande bror, den ypperste og førstefødte af mange brødre.
 41. Han er min ypperstepræst, som har medlidenhed med mine skrøbeligheder.
 42. Han er min ferie. – Mere styrkende ophold kan ingen have, end at være i ham.
 43. Han er min hygge. – Hyggeligere kan ingen have det, end at være hvor han er.
 44. Han er det livsens træ, hvor jeg som en kvist er indpodet.
 45. Han er bygmesteren, som bygger mig op sammen med de andre til en Guds bolig i ånden.
 46. Han er hovedhjørnestenen i den levende bygning, hvor også jeg er blevet en levende sten.
 47. Han er en anstødssten og forargelsesklippe, som jeg ved korset er blevet delagtig i, – til forargelse for alle der vil forsvare sit eget.
 48. Han er hovedet for menigheden, for det legeme hvor også jeg er blevet et lem.
 49. Han er min styrke. – I ham formår jeg alt – alt det som han sætter mig til.
 50. Han er Guds kraft. – Det er underfuldt, hvad han kunne formå i kød og blod som os.
 51. Han er Guds visdom. – Det er vidunderligt at skue ind i det der skete i Kristus Jesus.
 52. Han er Guds hemmelighed. – Er det da noget mærkeligt, at man ikke forstår hans person?
 53. Han er min tid; han fylder den. – Tiden bliver aldrig lang. Tidsfordriv bortfalder.
 54. Han er min sabbat. – Jeg hviler i ham, i hans vilje og gerning, i stedet for at gå mine egne veje og «drive min egen forretning». Dette gør jeg hver dag i ugen og om året, og derfor agter jeg – som skrevet står, alle dage lige. Stadig sabbatshvile! Lovet være Gud.
 55. Han er al god gaves giver. – Til andre givere behøver mine øjne ikke se hen.
 56. Han er min tilflugt. – Jeg kan slippe for at løbe hen til sprukne brønde, på nødens dag.
 57. Han er mit livs kilde. – «Alle mine kilder er i dig». Salmernes Bog 87,7.
 58. Han er i alle dele det fuldkomne mønster.
 59. Han er uforanderlig og uomskiftelig, altid den samme, selvom alle andre er omskiftelige som månen.
 60. Han er alt for mig. – Netop derfor bliver alt andet som intet. Det er mig betydningsløst og ligegyldigt.


Dette er en redigeret version af en artikel som først blev publiceret med titlen «Hvad Jesus Kristus er for mig» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i november 1929.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.