7 fantastiske aspekter af en almægtig Gud

7 fantastiske aspekter af en almægtig Gud

Et oplysende indblik i Guds bundløse karakter.

14 min. ·

Hvordan er Gud egentlig? Vi ved, at hans herlighed er så stor, at ingen kan se ham og leve (Anden Mosebog 33,20). Gud er så langt over al fatteevne og forståelse, at vi ikke engang kan begynde at forstå dybet af hans væsen. Han er endnu større for os end hele universet er i forhold til en ubetydelig myre.

Men Gud har åbenbaret sig for os og givet os et lille glimt af hans herlighed som et stærkt lys der skinner ind igennem små sprækker i en dør. Ved at læse i bibelen kan vi få en lille smag af det under og den ufattelige storhed og strålende herlighed, som Gud er.

Gud er kærlighed

«Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.» Første Johannesbrev 4:8.

Gud er kærlighed. Selv den mest genstridige ateist kan fortælle dig det. Men at forstå dybden af denne kærlighed er noget andet. Gud elsker menneskene mere, end vi nogensinde kan forstå. Han har bare tanker om fremtid og håb for hver eneste af os (Jeremias Bog 29,11).

Tænk på de syv milliarder mennesker i verden. Hver af dem får udført deres opgaver, går i parken, fylder brændstof på deres biler, griner, græder, har det dårligt, er glad for nogen. Guds hjerte og vilje for hver eneste af de syv milliarder er at give dem fremtid og håb – fra de mest fromme og gudfrygtige blandt dem til de mest forhærdede syndere.

Der findes ingen mennesker som bare er fyldstof. Gud elsker ikke bare kristne. Han elsker alle. Hver gang jeg tror, at jeg begynder at forstå hans kærlighed, så rammer det mig igen som bølger der rammer stranden. Gud elsker mig. Hvorfor skabte han jorden? Fordi han elsker mig. Hvorfor tilgiver han min synd? Fordi han elsker mig. Hvorfor får han alt i mit liv til at virke til mit absolut bedste? Fordi han elsker mig.

Jo mere jeg tænker på, hvor stor den kærlighed må være, jo mere drives jeg til at vise genkærlighed.

Jeg vil aldrig være i stand til at fatte de sande dybder af Guds fantastiske kærlighed og omsorg for sit skaberværk. Men jeg kan tro på det og opleve noget af det. Og jo mere jeg tænker på, hvor stor den kærlighed må være, jo mere drives jeg til at vise genkærlighed på en eller anden måde med mit eget liv. At alt det jeg gør, gør jeg for min Gud, fordi han elsker mig. Og han har givet mig alt.

«Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd.» Sefanias' Bog 3,17.

«For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.» Johannesevangeliet 3,16.

Gud er retfærdig

«Du er retfærdig, Herre, og dine bud er retskafne.» Salmernes Bog 119:137. Gud er altid retfærdighed. Enhver afgørelse han tager, og hver handling han udfører, er rigtig og retfærdig. Han laver ingen fejl. Han er ikke uretfærdighed.

Gud gør heller ikke forskel på folk (Romerbrevet 2,11). Ikke engang kristne vil slippe lettere igennem end andre. Alle vil blive dømt efter samme standard; Guds åndelige love. Læs videre i Romerbrevet 2,12-16.

Gang på gang kan vi se Guds retfærdighed i de bibelske eksempler. Da han tilintetgjorde byerne Sodoma og Gomorra, lovede han Abraham, at han ville spare dem, hvis bare ti retfærdige sjæle blev fundet (Læs Første Mosebog 18,22-32.) Men de fandtes ikke. Tilintetgørelsen af byerne var retfærdig.

Når alt er sagt og gjort, skal Gud sidde på sin trone og dømme enhver efter deres gerninger (Andet Korintherbrev 5,10). Ingen vil kunne sige, at den dom de får, er uretfærdig. Alt belønnes eller straffes helt præcist. Gud dømmer retfærdigt.

«Og de synger Guds tjener Moses' sang og Lammets sang: Store og underfulde er dine gerninger, du Herre, Gud, Almægtige, retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge.» Johannes' Åbenbaring 15,3.

Gud er tilgivende

«Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige.» Første Johannesbrev 2,1.

Tilgivelse er noget som kan være let at tage for givet. Men vi må ikke glemme, hvor fantastisk tilgivelse virkelig er. Hvem har ikke gjort eller sagt noget, som de fortryder? Nogle fejl kan efterlade pletter på dit liv, som kaffe på en hvid t-shirt. Uanset hvor meget du prøver, kan du ikke lade være med at se på det, fokusere på det og ønske af hele dit hjerte, at du kunne gå tilbage og lade det være ugjort.

Men Gud tilgiver og tilgiver og tilgiver i sin uendelige kærlighed. Der er vilkår for at modtage tilgivelse (Matthæusevangliet 6,15, Apostlenes Gerninger 3,19), men de er ikke svære at opnå. Gud har gjort det så enkelt som muligt for os at opnå tilgivelse og dermed opleve hans godhed og fuldkomne vilje. Og denne tilgivelse er endelig. Når vi er tilgivet, så er vi tilgivet, og vi er vasket rene igen. Helt blanke ark, klar til at begynde på ny.

Når vi tænker på, hvad synd egentlig er, og hvordan Gud ser på det, er det egentlig utroligt, at han tilgiver os så ofte. Når vi synder, skader vi ikke kun os selv og dem som er omkring os, men det er en personlig fornærmelse mod Gud, at vi, hans ringe skabninger, skulle vælge at gå mod hans fuldkomne plan for os. Det er den ultimative fornærmelse.

Enhver synd der bliver visket bort, er endnu en grund til aldrig at synde igen.

«Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig.» Salmernes Bog 130,3-4. Tilgivelse er virkelig noget, der bør vække ærefrygt og gudsfrygt. Det bør gøre os så taknemlige for Gud og hans godhed, at vi begynder at frygte at synde mod ham. Enhver synd der bliver visket bort er endnu en grund til aldrig at synde igen. Tænk hvor god Gud er, som bliver ved med at tilgive, om og om igen.

«Han gengælder os ikke vore synder og lønner os ikke efter vor skyld. Så høj som himlen er over jorden,
så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os.» Salmernes Bog 103,10-12.

Gud er udholdende

«Udholdenhedens og trøstens Gud give jer ét og samme sind, sådan som Kristus Jesus vil det.» Romerne 15,5.

Gud er også udholdenhedens Gud. Han venter på os. Han er langmodig. Det ville være rigtigt og retfærdigt at sende os alle i døden, fordi vi har syndet og gået imod hans fuldkomne plan for skaberværket. Men Gud har givet os en gave, en ufortjent vej tilbage til ham. Igennem Jesus Kristus kan vi opnå guddommelig natur og leve i evigheden sammen med ham i harmoni (Andet Petersbrev 1,4).

I Guds uendelige tålmodighed er han villig til at tilgive, villig til at gå med os, til at lære os, til at tugte os gang på gang, mens vi lærer vejen til ham. Vi mennesker er stædige, egenrådige, svage og dumme af natur, uden en naturlig sans for Guds vilje og visdom. Vi må indrømme, at vor fremgang ofte er langsom med mange tilbageslag. Men Gud giver aldrig op, så længe vi har sindelag og hjerte til at tjene ham. Det arbejde han har begyndt i os, skal fuldføres. Uanset hvor lang tid det tager (Filipperbrevet 1,6).

Guds tålmodighed er enorm. Guds længsel er, at alle mennesker skal blive frelst, og han strækker hånden ud hele dagen, så vi kan tage fat i den (Esajas' Bog 65,2). Men Guds retfærdighed betyder også, at han har givet os en fri vilje, og han vil aldrig tvinge os til at gøre noget. Hvis vi hårdnakket vælger at afvise hans godhed gang på gang, må han til sidst bare sige: «Okay, du får det, som du vil,» og lade os høste det onde, vi har sået. (Salmernes Bog 81:11-12, Esajas' Bog 6:9-10)

«Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab.» Salmernes Bog 145,8.

Gud er vrede

«For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.» Romerbrevet 1,18. Gud er kærlighed. Han er tålmodig. Han er retfærdig. Og han er også vrede. Hans vrede er ikke over mennesker, men over synd. Fordi hans kærlighed til menneskene er så dyb, skal han nødvendigvis hade alt der skader hans skabning med et had, der går lige så dybt som hans kærlighed. Det er to sider af samme sag.

Han lader folk tage beslutningen om at tjene ham i stedet for sin synd.

Gud hader synd, fordi han ved, hvor skadelig den er. Han ser synden skade, fordærve og ødelægge hans fuldkomne værk gang på gang. Han forstår al den smerte og lidelse, der er forårsaget på grund af det. Gud vil blive færdig med synden, helt og holdent.

Men lige præcis nu er nådens tid; en tid hvor Gud har valgt at lade mennesker skille sig ud fra synd. Han lader folk tage beslutningen om at tjene ham i stedet for deres synd. Det er tid til at benytte sig af den enorme kraft i Guds vrede og rense al den synd ud som bor i dig. Lad det brænde igennem dig som en brand.

Hvordan vover Satan at fordærve denne perfekte skabning! Hvordan vover han at føre folk ind i skænderi, utålmodighed, løgn, bekymring, seksuel umoral og alle andre synder, der forårsager megen skade på mennesker og forhold! Hvordan vover han at starte krig, pest, hungersnød, terrorangreb og alt andet han gør! Hvordan vover han at prøve at rive os ud af Guds kærlige hænder! Hvis du føler dette brændende had imod synden boble inde i dig, så tænk bare på hvordan Gud har det, ham som forstår langt mere, end vi nogensinde kan tænke eller føle.

Guds vrede er ikke uretfærdig. Men der er heller ikke noget at være bange for. Han er også overmåde tålmodig og barmhjertig mod de sjæle, der længes efter at behage ham. Gud ser velvilligt på dem. Men vi kan heller ikke lade os bedrage eller udnytte dette. Vi skal bruge denne tid til at blive fri fra synd.

Der vil komme en dag, hvor nådens tid er forbi, og Gud vil strække sin hånd ud og gøre ende på synd for altid. Og den der vælger at klamre sig fast til sine synder, skal tilintetgøres sammen med dem.

«Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste.» Galaterbrevet 6,7.

«Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn.» Efeserbrevet 5,6.

Gud er almægtig

«Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke.» Esajas' Bog 40,28-29.

Gud kan gøre alt. Han skabte himmelen og jorden med et ord. Han pustede liv i Adam og dannede mennesket. Han skabte vinden og vandet, stjerner og planeter, han skabte hele universet. Han er i stand til at gøre, hvad han vil.

Hans magt er uden for vor fatteevne.

Han har magt til at tilgive synder og rejse mennesker op fra de døde. Og mere end dette: Han har magt til at bevare mennesker fra at synde og føre dem til et sejrende liv i Kristus (Romerbrevet 16,20). Alt det du beder om inden for Guds vilje er dit. Sejr over dine fjender, visdom, tålmodighed, kærlighed og ydmyghed. Alle disse ting er inden for Guds kraft til at give, og han nøler ikke med at give til dem som beder (Johannesevangeliet 14,13)

Der er ingen synder der er så elendig, at Gud ikke kan frelse ham, og heller ingen synd der er for stor for ham at tilgive.

Når du modtager Helligånden, så fylder denne enorme kraft dig og giver dig styrke til at tjene Gud, sådan som du aldrig har været i stand til at gøre før. Ånden strømmer igennem dit hjerte, sind og krop og giver dig fuld kraft til at blive færdig med synden.

Denne kraft er langt større end synd. Bare overgiv dig helt til Gud, vær lydig mod ham og lad hans magt frigøre dig helt.

Gud er uforanderlig og evig

«Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud.» Salmernes Bog 90,2.

Gud er ikke underlagt de varierende indfald og meninger fra et fejlagtigt og degraderet samfund. Hans love, hans kærlighed og hans veje er de samme i dag, som de var, da han skabte jorden. Og de vil fortsætte ind i evigheden for altid.

De moralske bud som Gud gav til Israels folk for tusindvis af år siden, er de samme love han forventer, at vi skal følge i dag. Og de er de samme love, som han forventer, at vi skal leve efter i al evighed.

«Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!«.  Anden Mosebog 3,14. Gud er endelig. Han er absolut.

Hans vilje bringer fuldkommen fred, glæde og harmoni til alle som lyder ham, og denne harmoni vil fortsætte ind i evigheden. Guds kærlighed, hans retfærdighed, hans tålmodighed og hans magt vil aldrig mindske eller forandre sig. Gud forandrer sig ikke. Han er fuldkommen. Og det vil han altid være.

Gud har strakt sin hånd ud til dig for at give dig fremtid og håb. Har du taget fat i den?

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.