Åndens stemme og anklagerens stemme

Åndens stemme og anklagerens stemme

Selv en retfærdig mand falder syv gange. Når du falder, kan der komme to stemmer til dig …

3 min. ·

Selv når hele din trang er at få sejr over synd og at herske over synden, er sandheden at du måske falder. Selv en retfærdig man kan falde syv gange og rejse sig op igen (Ordsprogenes Bog 24:16). Når du falder, kan der komme to stemmer til dig. Den ene er Helligåndens stemme. Den anden er anklagerens stemme – djævelen (Johannes' Åbenbaring 12:10; Johannes' Åbenbaring 20:2). Hvordan kan du skelne mellem disse to?

Anklagerens stemme

Det er djævelen som får dig til at falde i starten. Han er også kendt som fristeren. Og så, når du er faldet, siger han, “Du ser, det er ikke muligt for dig. Nu har du prøvet mange gange at få sejr … mange gange, endda … og du er faldet hver gang. Så bare giv op.” Anklageren blander løgne med sandhed. Det er sandt, at du er faldet, men når han siger, du skal give op – det er en løgn! Fordi herren hjælper, de som er faldet! (Salmernes Bog 145:14).

Åndens stemme

Når Helligånden tugter dig og taler til dig, efter du er faldet, så oplever og mærker du, at det er frigørende. Der er glæde og fred bag det. Det er, sådan du kan skelne mellem anklagerens og Guds stemme. Ånden vil altid lede dig til at rejse dig op igen! Fordi den eneste ting som anklageren ønsker er at stjæle, myrde og ødelægge tingene for dig, og stjæle så meget som muligt for dig. Sådan er anklageren. Men Jesus kom for at give os liv! Og et overflodsliv! (Johannesevangeliet 10:10)

Der er så meget håb for dig!

Så du skal holde ud. Kun høre på Jesu stemme! Han har kaldt dig, og han ved lige præcis, hvad du kom fra. Han kendte til alle dine synder og al din fortvivlelse, din tåbelighed, men kan kaldte dig! Så der er utroligt håb for dig! Og hvis anklageren kommer med alle de ting, du har gjort, så kan du bare spørge ham, “Hvilke af disse synder er Jesus ikke død for?” Så bliver han nødt til at flygte fra dig.

Fordi Jesus er død for dig. Men pointen er, at du kan komme ud af synden og ikke synde mere. Det skal være hele din trang og hele dit hjerte. Hvis ikke, så synder du mod nåden, og du er ikke ærlig. Men når du har denne længsel, at du ønsker at komme ud af det, af hele dit hjerte, så er der håb for dig. Og Gud vil mægtigt styrke dig i denne kamp, så det lykkes fuldstændigt for dig.

“Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige.” Johannes' Første Brev 2:1.

Så glæd dig i håbet! Glæd dig over hvad Gud kommer til at gøre. Og selvom du er faldet, skal du profetere imod den synd, og hvordan det kommer til at gå i fremtiden. Du burde ikke sidde deprimeret og bedrøvet. Stå op og erklær at dit håb, dit levende håb, er at Gud vil give dig sejr på alle måder! Det er at ære Gud. Og så vil Gud også styrke dig og hjælpe, så du får sejr.


Denne artikel er baseret på en tale af Kåre J. Smith d. 1. oktober 2019.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.