Altid fred

Altid fred

«Fredens Herre give jer freden, altid og på alle måder! Herren være med jer alle!» Hvordan fungerer det i praksis?

5 min. ·

«Fredens Herre give jer freden, altid og på alle måder! Herren være med jer alle!» 2. Thessalonikerbrev 3,16.

Tænk at få den himmelske fred ind i hjertet, en fred som bliver der altid, på alle måder, under alle forhold! Ja, det er det nye naturlige liv, som fredens Herre vil give os. Alt andet bliver fremmed og unaturligt. Guds rige består i retfærdighed, fred og glæde i den Hellige Ånd. (Romerbrevet 14,17) Noget andet er ikke foreneligt med det velsignede rige.

«Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.» Matthæusevangeliet 5,9. De andre bærer et andet navn. Hele verden er fuld af spektakel, uro og bekymring. «De gudløse har ikke fred, siger Herren.»  Esajas 48,22. Deres herre har ingen fred at give dem, kun det modsatte.

Fredens Herre, Jesus Kristus havde altid fred. Han var herre over alle situationer. Jesus lå i båden og sov, da diciplene blev fyldt af uro og rædsel for uvejret. Jesus sagde til dem: «Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro?» Markus 4,37-41. Jesus kaldte det at være bange for vantro. Lever vi i et barnligt tillidsforhold til Kristus, fuldt bevidst om at han kender os, ser os, elsker os og lægger alt til rette så det skal tjene os til det gode, så vil Guds fred, som overgår al forstand, bevare vores hjerter og vores tanker i Kristus Jesus. (Filipperne 4,7).

«Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken; det sender sine rødder mod vandløbet, det frygter ikke, når sommerheden kommer, dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt.» Jeremias 17,7-8. Ja, sådan er det i praksis med alle dem, der stoler på Herren og i hvis tillid Herren er. De er dyrebare i Herrens øjne og skiller sig ud som varme, gode sole, i denne mørke og kolde verden.

Fredens Herre giver sin fred til sine venner, det er dem, der elsker ham og holder hans bud, dem der gør det, han byder. (Johannes 14,21; Johannes 15,14) Freden kan ikke skilles fra retfærdigheden, fra det at holde hans bud. Derfor står der: «Gid du ville lytte til mine befalinger, så blev din fred som en flod og din retfærdighed som havets bølger,»  «Stor er lykken for dem, der elsker din lov, intet får dem til at snuble.» Salme 199,165.  «Den som har et grundfæstet sind, ham lader du altid have fred, for til dig sætter han sin lid.» Esajas 26,3. Ja, hvor trygt og godt er det ikke at have sit sind grundfæstet i Kristus, for da har vi altid fred. Vi skal ikke lade vores tanker fare hid og did som hedningerne, sagde Jesus. (Lukas 12,29)

«Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Når I altså ikke engang formår det allermindste, hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige?» Lukas 12,25-26. Vi får intet udrettet til gavn og glæde for os selv eller andre ved uro og bekymring, men ved en levende tro bliver livet rigt og interessant med stor glæde og fred i et levende håb!

I et krigshovedkvarter skal der være fred, hvis man skal vinde krigen. Også i vort hjerte, når man skal føre Herrens krige til sejr. Derfor står der: «Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.» Ordsprogerne 4,23.

Skal vi altid have fred, må vi opgive alt. Så længe vi f.eks. stiller krav og søger ære, er det umuligt at beholde freden. Før helliggørelsen begynder, må fredens Gud få helliget os helt igennem til ånd, sjæl og legeme. Så vi er adskilt og omskåret på hjerte og sind for at tjene Kristus og blive bearbejdet af ham.

Fred og helliggørelse hører sammen. Vil man have fred uden helliggørelse, så bliver det en dødningefred, og man havner blandt dødninge. (Ordsprogerne 21,16) I den gamle norske bibel står der: «Et menneske, som farer vild fra klogskabs vej, skal hvile i dødninges forsamling.» Der hviler de fleste i dag. Prædikanter placerer deres medlemmer «under blodet», hvor de trygt kan hvile i alle slags synder. Bare de får tid til et suk før de dør, så er de med af Kristi brud. Både i den gamle og nye pagts tid har løgnprofeterne været i flertal.
«Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.» Hebræerne 12,14. «Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer.» Romerbrevet 12,18.  Er vi ikke fuldstændig løst fra verden og alle ting i verden, så bliver der ved med at opstå uro omkring os, også om bagateller.

Læs Romerbrevet 14 og se, hvordan Paulus formaner til at bevare freden med sine brødre, selvom de er svagere i troen og ikke tager det på samme måde som en selv. Han skriver i Romerbrevet 14,19: «Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse.»

Jesus er kaldt fredsfyrsten. Tusindårsriget skal være et retfærdigheds- og fredsrige, som han skal oprette sammen med alle dem, der har fået det rige ind i sig nu. «Læg mærke til den retsindige, se på den retskafne,
for hans fremtid er lykke.» Salme 37,37.

Denne artikel blev først publiceret i bladet «Skjulte Skatte» i juni, 1968.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.