Åndsstrømmen ovenfra og nedenfra

Åndsstrømmen ovenfra og nedenfra

Vi er omgivet af påvirkninger fra alle sider. Hvad er vi åbne for, hvad er vi forkæmpere for, og hvad er resultatet?

5 min. ·

«Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone.» Johannes' Åbenbaring 22,1. Der findes ikke noget andet, som er rent og sandt, end det som strømmer ud fra Guds og Lammets trone.

Åndsstrømmen nedefra – tilbagegang og forbandelse

Det vrimler af alle slags åndscentre i dag, og de udspyder gift fra afgrunden. De som spekulerer i det mest urene som findes og kan få det på tryk, bliver hurtigt millionærer. Denne syndflod af al slags elendighed vælter i dag frem som aldrig før, fra afgrundens brønd. Forkæmperne for denne elendighed mener sig at være fremskridtsvenlige. Men de er med til at føre det hele tilbage til Noahs tid og Sodoma og Gomorras tid. I det samme åndelige mørke skal menneskene leve på den tid, Jesus kommer igen, og den samme ånd vil få den samme dom (Matthæusevangeliet 24,37-39).

Mange ledende personer som mærker, at dette fører den forkerte vej, tør ikke udtale sig klart af frygt for at blive regnet som umoderne og konservative. De mest frække og lovløse personer griber ledelsen, hvor de kan komme til, og de bliver desværre sluppet til, da de fleste er svage og feje. Der har altid været få som har stillet sig i gabet for sandhed og ret, men i den forkerte retning har der aldrig været mangel på forkæmpere.

Men hvad er resultatet af denne afgrundsflom der er sluppet løs: oprustning, krige, fattigdom, nød og sult, overfyldte fængsler, stadigt flere ulykkelige familieforhold og skilsmisser, alkohol og narkomisbrug der forårsager al slags ulykke og elendighed. Hvem har skylden? Kan vi klage over Gud? Som vi sår, skal vi også høste! De som tror, det bliver bedre af at få Gud og kristendommen væk, er tværs igennem formørket i sit sind.

Det er en åndsstrøm der kommer fra afgrunden, den er ond, uren og forbandelsen følger den.

Åndsstrømmen ovenfra – fremskridt og velsignelse

De mest fremskridtsvenlige personer der har levet på jorden er Kristus og apostlene, og alle som har fulgt i deres fodspor i samme sind og ånd. Resultatet af deres arbejde bliver retfærdighed, sandhed, ægte fred og glæde, lykkelige ægteskab og familieforhold, barmhjertighed, gavmildhed og alt som er ædelt og godt. Hvis alle valgte denne linje, så havde vi ikke brug for politi – eller militærvæsen. Alt som har med voldshandlinger og forbrydelser at gøre ville forsvinde. Ingen behøvede at sulte eller fryse. Millioner af fanger kunne sættes på fri fod fra alle jordens fængsler. Tusinder af små børn som nu lider stor overlast og bliver slået og tortureret af brutale forældre ville vokse op i harmoniske hjem med kærlighedens solskin.

Det er en åndsstrøm fra Guds og lammets trone, den er god, krystalklar og ren, og Guds velsignelse følger den. Højlovet være Gud, for at der findes noget som er krystalklart og rent, og som kan gøre os krystalklare og rene. Dette krystalklare vand skal ikke få nogen farve og smag af vor person, men det skal strømme krystalklart og rent videre til velsignelse for os selv og andre.

«Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.‹ «Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For Ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.» Johannesevangeliet 7,38-39. Ja, tænk at blive fyldt med denne rene, levende, friske ånd fra himmelen, mens vi er i denne onde, mørke, urene verden. Det bliver levende kristendom, og ikke det vi kalder for religiøsitet.

Forvandling og frelse ved Guds ord

Af naturen er vi alle tværs igennem syndere, urene og løgnere, men lovet være Gud for, at vi ved evangeliets kraft kan blive rensede og forvandlede personer.

Jesus talte rene ord, så de som hørte og troede, blev rene ved hans ord (Johannesevangeliet 15,3). Sådan skal vi også have det. De fleste taler og skriver ord som gør andre urene. Peter talte ord, som de blev frelst ved, og de hedninger som hørte og troede hans ord, fik rene hjerter (Apostlenes Gerninger 11,14; Apostlenes Gerninger 15,9).

Visdommen som er ovenfra er først og fremmest ren, siger Jakob, dernæst er den fredsommelig, rimelig, eftergivende, uden tvivl og uden skrømt (Jakobsbrevet 3,17).

I den visdom som er nedenfra er der bitter misundelse, løgn, rivalisering, uorden og alt som er ondt (Jakobsbrevet 3,14-16). Den er jordisk, sanselig og djævelsk, står der. Der er der ikke meget fredsommelighed og eftergivenhed. Det ser og hører vi dagligt.

Renhed og Guds kraft hører sammen

«Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.» Matthæusevangeliet 5,8. Vi ser i Højsangen 6,10, at bruden er fuld af renhed og kraft: «Hvem er hun, der kigger frem som morgenrøden, smuk som månen, strålende som solen,
skræmmende som en hær under banner?»
 Renhed og Guds kraft hører sammen. Det er den højeste kraft et menneske kan få ind i sit liv til at overvinde det onde og gøre det gode og til at tåle, lide og bære med glæde.

Lad os løfte renhedens banner højt i vor tid! Så skal Gud selv føre vore krige frem til sejr. Hele himmelen er på vor side i kampen. Denne hellige og herlige skare finder vi senere forenet som kostelige og krystalklare sten i den nye stad Jerusalem.
Dette er en redigeret version af en artikel der først blev publiceret i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i december 1969.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.