Apostlen Peter: En helt ny mand

Apostlen Peter: En helt ny mand

Hvad skete der med apostlen Peter som gjorde, at han forandrede sig så radikalt på så kort tid?

4 min. ·

Disse er nogle få ting, vi ved om apostlen Peter:

  • Hans tro var så svag, at han næsten sank under bølgerne, fordi han var bange. Jesus sagde til ham: “Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?” (Matthæusevangeliet 14:28-31)
  • Hans tro var så stærk, at han regelmæssigt udførte undere i Jesu navn (Apostlenes Gerninger 5:12).
  • Da Jesus blev korsfæstet, fornægtede Peter, at han kendte ham tre gange, fordi han var bange for konsekvenserne (Matthæusevangeliet 26:69-75).
  • Peter forkyndte Jesu navn så frimodigt og kraftigt i Jerusalem, at omkring 3000 sjæle kom til menigheden på en dag (Apostlenes Gerninger 2:41).

Det virker næsten som om, vi skriver om to forskellige mænd her. Hvad skete der med apostlen Peter som gjorde, at han forandrede sig så radikalt på så kort tid? Ganske enkelt; han blev døbt med Helligånden.

Helligånden tog kontrollen

Jesus sagde til sine disciple, før han blev taget op til himlen: “Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.” Apostlenes Gerninger 1:8. Peter, som var så svag, sky og kraftløs blev fyldt med frimodighed og kraft, da Helligånden tog kontrollen over hans liv!

“Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.” Johannesevangeliet 14:16-18. Dette er det løfte, som Jesus gav disciplene.

Vi kan se fra flere forskellige historier om ham, at Peter ikke altid gjorde tingene perfekt. For eksempel skar han en tjeners øre af og blev irettesat af Jesus. Eller da han fald i søvn i Getsemane Have i stedet for at våge sammen med Jesus, når han bad. Så det er ikke vores begyndelse som afgør, hvordan vi ender. Det er ikke vores baggrund, eller hvordan vi er efter naturen. Det er hvad vi tillader Helligånden at gøre i os. Hvis vi tillader ham at lede os, hvis vi er lydige mod ham, så vil han lede os ind i al sandhed og visdom (Johannesevangeliet 18:10-12; Matthæusevangeliet 26:37-41).

Den samme mand som engang prøvede at overbevise Jesus om, at han kunne undgå de lidelser, som han skulle igennem, skrev senere: “I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer; men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares.” Peters Første Brev 4:12-13 (Matthæusevangeliet 16:21-23).

Apostlen Peter: En af vore største eksempler

Så apostlen Peter er en af vore største eksempler vi har i discipel-livet. Ja, vi har en menneskelig natur med alle dets tendenser og svagheder. Men vi behøver ikke være bundet af dette! Det er ikke disse som dikterer, hvordan vort liv bliver. Gud giver Helligånden til alle som lyder ham (Apostlenes Gerninger 5:32). Hvis vi vandrer i ånden og lever i lydighed mod han påmindelser, vil vi modtage al himlens og jordens kraft til at udføre Guds gode og fuldkomne vilje for vore liv. Vi bliver brevet af den samme kraftige motor, som udgjorde sådan en bemærkelsesværdig forandring i Peter.

  • En som er bundet af bekymring om, hvad andre folk tænker om dem kan blive fri og frimodig.
  • En som er bundet af angst og frygt kan komme til fuld hvile og fred i Kristus.
  • En som er tilbøjelig til at klage og være utilfreds kan lære taknemlighed og tilfredshed
  • En som er slave under sine lyster kan blive fri og ren.

Og listen bliver ved. Vi ved alle godt selv, hvor vore individuelle kampe ligger. Men hjælp og kraft fra Helligånden kan vi fuldstændigt sejre over hvad som helst og alt som holder os tilbage!

“For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden.” Andet Brev til Timotheus 1:7-9.

Forfatter
Ann Steiner
Kategorier

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.
Lær mere om AktivKristendom
Følg os
Arbejder
Kopiering af materiale fra Brunstad Christian Churchs hjemmeside til brug andet sted er ikke tilladt uden aftale.