Arbejder du aktivt på din frelse med frygt og bæven?

Arbejder du aktivt på din frelse med frygt og bæven?

Hvor mange har en oprigtig interesse i dette?

2 min. ·

«… Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse.» Filipperne 2,12.

«… hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve …» Peters Andet Brev 3,11.

Dette er desværre højst unormalt! Ja, hvor mange er det overhovedet, som virkelig arbejder på at blive grundigt frelst fra alt det, som hænger så fast ved os? Hvem stræber efter det? Hvem arbejder hårdt med det? Og desuden frygter og bæver ved tanken på, at de muligvis kunne være for dovne eller alt for lidt interesseret i dette, så de af den grund ikke ville nå målet!?

Blandt de troende råder der en kolossal overfladiskhed og ligegyldighed! Ja, en søvnens ånd har magt over de allerfleste! Hvis der overhovedet er noget, man anstrenger sig med, så er det bare med alt det jordiske, stik-modsat af denne Jesu formaning: «Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer.» Johannesevangeliet 6,27.

Hvis du, kære ven, mener at du virkelig arbejder på din sjæls frelse, vær så oprigtig og venlig og noter på et stykke papir, alt det du egentlig arbejder så hårdt med. Tænk dig godt om og gør det, så får du nok en idé om, hvordan det står til med dig.

Når det gælder et sådant arbejde, kunne det nok være, at du ligner en turist mere end en arbejder.

Men – bedre sent end aldrig!

Klø på for alvor! Prøv at indhent det forsømte!

Du burde jo ikke bare have arbejdet hårdt for at finde åndelig føde til dig selv, men også for at have rigeligt af den åndelige føde til andre.


Artiklen blev først publiceret med titlen «Arbejd på jeres frelse» i BCC’s menigheds-blad «Skjulte Skatte» i august 1985.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | AktivKristendom

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.