At søge det fuldkomne

At søge det fuldkomne

Det er ligesom en selvfølge at ingen kan nå det fuldkomne nu i denne verden. Hvor står det? I min bibel står det stikmodsatte!

3 min. ·

Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.» Romerne 12,2.

At søge det gode eller at søge det fuldkomne?

Det normale for troende er at søge det gode, men i en sørgelig lille grad. Man søger og håber og kan også tro, at det i løbet af lidt tid kan blive lidt bedre med sig, både på det ene og andet område, men næppe på alle områder. Dette er, sammenlignet med skriftens store og herlige løfter, rent jammerligt.

Man søger nok noget svagt det gode, men langt, langt fra det fuldkomne, det fuldkomne på alle områder, hvad sagtmodighed, ydmyghed, sandhed, taknemlighed, visdom, retfærdighed, underordnelse, kyskhed, kærlighed, tålmodighed, osv. angår. I Romerne 12,2 står der om den gode, velbehagelige og fuldkomne Guds vilje. En ting er, at det er godt, i modsætning til ondt, noget andet er om det er fuldkomment! "Den som søger, han finder. Hvis jeg søger det gode af hele mit hjerte, så finder jeg det gode. Hvis jeg søger det fuldkomne, så finder jeg det fuldkomne.

Hvorfor søger man så ikke med al iver det fuldkomne på alle områder??? Af den enkle grund at man ikke tror det aller mindste, at man kan nå det.

Og hvem vil vel gøre sig møje for at nå noget – selvom det er aldrig så herligt – som man føler sig overbevist om, at man aldrig kan nå! Det vil intet menneske gøre.

I almindelighed har man nok tro på noget. Men det man har mest tro på, det er nederlag! Det er også noget at tro på! Og hvis man tror på en slags sejr, så er det på en omtrentlig sejr!

Hvor står det?

Det er ligesom en selvfølge, at ingen kan nå det fuldkomne nu i denne verden. Hvor står det? I min bog står det stikmodsatte! Er det noget man i almindelighed føler sig helt overbevist om, så er det at har sine fejl, og at de nødvendigvis også skal beholde disse fejl, så længe de er i dette dødelige legeme. I min bog står der noget helt andet! Og på svensk står der i Jakobs Brev 1,4: «uden fejl og uden brist».

Søg det fuldkomne! Tro at du når det; så når du det også. «Alt er muligt for den som tror!» Markusevangeliet 9,23. Alt er muligt for Gud!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.