Bagtalelse: Deltager du i denne onde vane?

Bagtalelse: Deltager du i denne onde vane?

Det er chokerende, hvor ofte mennesker gør dette, uden at tænke over hvor ugudeligt det egentlig er.

6 min. ·

Bagtale:

  1. At angribe karakteren eller rygtet om en person, som ikke er til stede.
  2. At tale negativt eller dårligt om en person, som ikke er til stede.

Dette er en af de mest onde og ugudelige synder der kan findes i denne onde verden. Til trods for dette har de fleste en skammelig dårlig forståelig af, hvor ond bagtalelse virkelig er, selvom skrifterne er meget klare på dette område. Både det gamle og det nye testamente beskriver en forfærdelig dom til de, som bagtaler og sladrer.

Folk forsvarer i deres dårskab deres bagtalelse, ved at opretholde hvad de siger er sandt. Men dette viser en skamløshed, som kun meget onde mennesker er i stand til. Udtrykket “bagtalelse” taler for sig selv. Man taler om andres menneskers synder—eller hvad man bedømmer at være synd—bag deres ryg i stedet for at gå direkte til dem, og spørge dem om det der blev sagt eller formodet, virkelig er sandt.

Selv for nogen der elsker det gode, kan det være svært at være sandfærdig. De som bagtaler er i en meget dårlig ånd. Sådanne mennesker er ude af stand til kun at holde sig til sandheden. Selvom det de sagde var sandt i alle detaljer, var selv handlingen bagtalelse ugudelig i sig selv!

En sag af allerstørste alvor

“Du må ikke løbe med sladder om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg er Herren! Du må ikke nære had til din broder i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld.” Tredje Mosebog 19:16-17.

“Den, der hemmeligt bagtaler sin næste, vil jeg bringe til tavshed.” Salmernes Bog 101:5. Hele sagen er så dårlig, som den kunne være, og dette skal betragtes med største alvor.

“Du lader munden løbe med ondskab og spænder tungen for bedragets vogn. Der sidder du og bagtaler din bror, sætter skamplet på en søn af din mor. Sådan gør du, skulle jeg så tie? Tænker du dig, at jeg er som du? Nej, jeg lægger min anklage frem for dig. Forstå det dog, I som glemmer Gud,
ellers sønderriver jeg jer, uden at nogen kan redde.” Salmernes Bog 50:19-22.

Åh, hvis der kunne komme en enorm frygt over hver af os, og forblive der alle vore livs dage.

En stærk forklaring

“… de løber med sladder, de bagtaler andre … De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.” Romerbrevet 1:29-32. Det begynder med, “Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv …” Romerbrevet 2:1. Mange er faldet i krig, men et endnu større antal er faldet på grund af rungen! Hvilken elendighed! Alle som hører eller læser dette, skal vågne op for alvor og ikke synde mere. Hellere være hurtig til at bede om tilgivelse fra både Gud og mennesker!

… spottere (bagtalere) … skal arve Guds rige.” Første Korintherbrev 6:10. Ingen skulle være i tvivl om dette længere.

Bagtal ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin broder eller dømmer sin broder, bagtaler loven (Guds ord) og dømmer den; men dømmer du loven, er du ikke lovens gører, men dens dommer. Der er kun én, der er lovgiver og dommer, det er ham, som kan frelse og lade gå fortabt; men du, hvem er du, som dømmer din næste?” Jakobsbrevet 4:11-13.

Igen har vi en kraftig forklaring på, hvor ond bagtalelse er. Det er det samme som bagtalelse, dømmende og afvisende overfor Guds ord, som alene kan bringe os frelse!

Ved at gøre dette dømmer vi også Gud, som har givet os disse love, og som er dommer over alle mennesker! Åh, hvilken frækhed!

I Første Korintherbrev 5:11-13 finder vi ud af, hvad det nye testamente siger om denne sag: Vi skal ikke være sammen med de, som kalder sig brødre og søstre og dog bagtaler (håner). Vi skal ikke engang spise sammen med dem. Ikke kun det, men vi har dette bud: “I ikke må have med nogen at gøre med en spotter.”

Hvis nogen forsvarer sin bagtalelse ved at sige, at det han siger er sandt; åbenbarer han en frækhed som uden tvivl viser, at han er ond. De som er onde har ingen plads i Guds levende menighed.

Vi er fejlbare

En af Francis Assisi's disciple har også sagt noget, der er godt og passende i denne forbindelse. “Hvis du dvæler ved det som er godt, bliver du god, og hvis du dvæler ved det som er ondt, bliver du ond.” Der er mange eksempler som demonstrer dette. Vær klog og tag dette til hjerte.

Det er meget sjældent, at noget bliver genfortalt helt korrekt; dette gælder selv den mest uskyldige historie. Alle af os er fejlbare fordi:

1) Vi husker ukorrekt.

2) Vi hører ukorrekt.

3) Vi forstår ukorrekt.

I tillæg til dette er de fleste mennesker plaget af deres syndige tilbøjeligheder til at overdrive, at fordreje, at tilføje eller udelade noget, f.eks. Utallige eksperimenter beviser, at når en ordre eller en rapport bliver fortalt videre fra person til person mange gange, er resultatet uigenkendeligt.

Ligesom de som deler udbyttet med en tyv er lidt bedre end tyven selv, ligesom de som lytter til ham der sladrer, deler skylden med ham og på grund af dette er lidt mindre ugudelig. Hvad skulle de have gjort, de som lyttede til bagtalelse?

Alle burde have vidst, hvad de skulle gøre med det samme: Stoppe denne ondskab med det samme. Det gør ingen forskel, hvem ophavsmanden var; om det var mand eller kone; forældre eller børn, mor eller far, eller nogen anden. Gud er i stand til at give al den frimodighed og det mod, vi skal bruge, til at handle rigtigt i sådan en situation, i rigt mål!
Ære til Gud!

Hver sand og omsorgsfuld herrens tjener tager dette alvorligt til hjerte. Der er altid en nød for Kristi glødende kærlighed, for årvågenhed og mod!

En redigeret version af artiklen “Bagtalelse,” skrevet af Elias Aslaksen, først publiceret i Norge i April, 1971 af “Skjulte Skatters Forlag.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.