Gå til indhold

Bed om at blive fyldt med al lyst til det gode

Vi bliver nødt til at bede om at blive fyldt med al lyst til det gode, når vi efter naturen ønsker det helt modsatte.

En nylig situation fik mig til at stille mig selv et meget vigtigt spørgsmål: Hvad gør jeg, når jeg bliver fristet til at synde, og jeg opdager at jeg ikke føler, jeg kan overvinde det? At det ville være meget lettere bare at synde her. Jeg vil gøre min egen vilje. Jeg vil gå min egen vej.

Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. Romerbrevet 7,18.

Fornuftige argumenter

Uden tvivl er vi alle blevet fristet til at gøre ting som vi allerede ved er forkerte. Fristelsen kan være så stærk; argumenterne, Satan kommer med i skikkelsen “at være fornuftig”, kan virke rimelig overbevisende. Den synd, vi bliver fristet til, kan virke mindre syndefuld.

Måske har nogen sagt eller gjort noget sårende, og jeg føler at hvis jeg beder og overvinder fristelsen til at blive fornærmet, så vil personen “slippe afsted med det.” Så vil de måske aldrig vide, hvor meget de sårede mig! Eller måske bliver jeg fristet til dovenskab og at leve for mig selv – jeg vil hellere spilde min tid på tomme ting, når jeg ved, at der er vigtigere ting at gøre. Så kommer argumenterne: det er ikke så slemt, kun lige lidt, så stopper jeg; jeg bliver nødt til at slappe af osv.

Det er kun et par eksempler. Der er mange situationer, hvor vi finder synden i vores kød og opdager at vi ikke ønsker at opgive vores egen vilje. På de tidspunkter har jeg brug for at bede for at kunne sejre, alligevel kan jeg slet ikke begynde med at bede, fordi jeg har sådan lyst til at give efter for det, jeg fristes til! Jeg vil ikke bede, fordi så ved jeg, at jeg ikke kan gøre det, jeg vil! Jeg har svært ved at ydmyge mig selv og indrømme, at det faktisk er synd!

At finde nøglen

Så faldt jeg over et udsnit fra en bog om Esther Smith, en utrolig troens kvinde:

… “Man kan for eksempel mærke at man ikke er fyldt af al lyst til det gode overfor enkelte forhold eller personer. Så kan man enfoldigt og enkelt bede sådan: «Kære Gud, fyld mig med al lyst til det gode!» Da ved jeg at det er en bøn efter Guds vilje, og jeg kan tro at jeg har fået det jeg har bedt ham om, som der står skrevet. «Og dette er den frimodige tillid vi har til ham, at hvis vi beder om noget efter hans vilje, så hører han os, og hvis vi ved at han hører os, hvad end vi beder om, da ved vi at vi har fået vore bønneemner opfyldt hos ham.» 1. Joh 5:14–15.

Lær børnene at bede om at blive fyldt med al lyst til det gode. Vi bør mere og mere lære at gå sammen med Gud i striden. Det går parallelt. Jesus beder jo for os nat og dag, og vi bør smelte sammen med hans bønner for os og for menigheden.”

Det er klart og tydeligt for mig, at jeg ikke af naturen er fyldt med “al lyst til det gode.” Der er noget i mig, der stadig ønsker at leve for mig selv, og hvis jeg ikke er forsigtig, kan den lille smule synd begynde at overtage hele mit liv. Jeg ved, hvad jeg behøver at gøre; Jeg beder “Kære Jesus, hjælp mig til at opgive dette for din skyld; Jeg ved at det er forkert, men jeg er også svag som menneske, og mit kød ønsker at blive tilfredsstillet. Hjælp mit hjerte til at længes efter at gøre det rette. Hjælp mig til at ville opgive det. Fyld mig med al lyst til det gode.”

Et vers der er blevet specielt godt for mig, er fra Markusevangeliet 9,24. “Jeg tror, hjælp min vantro!” Efter at have bedt, er jeg fyldt med tro og kraft til at sejre. Det betyder ikke at jeg pludselig har lyst til at opgive min egen vilje. Nej, det betyder at jeg ved, Gud vil give mig styrke til at gøre det på trods af, hvad jeg føler, og jeg går til aktion i tro.

Teori vs. virkelighed

Det er let – og godt og nødvendigt – at ville opgive min egen vilje og gøre Guds vilje. (Hebræerbrevet 10,7-9) Vi kan ville det på en meget omfattende måde. Teoretisk set hader jeg synden, og jeg ønsker virkelig at sejre over den, men det er, når jeg kommer i situationerne, at jeg finder det – her er den, det her er min vilje, og det viser sig at jeg faktisk ikke ønsker at opgive den.

Jesus selv fortæller os: “Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.” Matthæusevangeliet 26,41. Men det gode er at jeg ikke er afhængig af mig selv og mit elendige kød for styrke. Nej, når jeg falder, ved jeg at jeg har et kildevæld af styrke at tage af, der er mere magtfuldt end synden i mit kød. Når jeg ydmyger mig selv og går til kildevældet og spørger Ham om den hjælp jeg behøver, så er der ingen tvivl om at jeg vil modtage den.

¹Uddrag fra “Bønn er et hemmelig våpen”, først publiceret af Skjulte Skattes Forlag, 2012.

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.

Følg os