Bed for vores ledere og regeringer

Bed for vores ledere og regeringer

Bibelen formaner os til at være med til at bede for vores nationers foretagender.

4 min. ·

“Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed.” 1. Timotheusbrev 2,1-2.

I disse vers får vi en klar formaning fra apostlen Paulus om at bede for alle mennesker. Det inkluderer dem der styrer landene, som vi bor i. Når vi ser på politikerne, dem der har magten, og dem der stræber efter magten, kan det virke som en forgæves opgave. Vi kan næsten spørge os selv, hvad det vil hjælpe at bede for måske gudløse og stolte mennesker som ikke er villige til at blive vejledt af Gud. Hvordan kan bøn hjælpe her? Hvad er det egentlig, vi skal bede om? Kan Gud styre regeringen ved at bruge disse mennesker? Hvad er egentlig intentionen ved at bede, som dette vers formaner til?

Paulus, og mange andre gennem århundreder, vidste at Gud lytter og tager hensyn til gudfrygtige menneskers bønner. Jakob skriver om Elias:

“Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i tre år og seks måneder; og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem.” Jakobsbrevet 5,16-18.

Det er ikke meningen at gudfrygtige mennesker skal læne sig tilbage og acceptere, hvad end der sker. Vi må kæmpe i bøn for vores ledere og for vores land! Uanset hvilken person den leder end er. Vi læser i Ordsprogernes Bog 21,1:“Som en bæk er kongens hjerte i Herrens hånd, han leder det hen, hvor han vil." For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham. (2. Krønikebog 16,9) Jakob skriver også: "men I opnår intet, fordi I ikke beder" Jakob 4,2. Paulus formanede menighederne til at bede for dem med autoritet, så at Gud kunne handle på vegne af dem som tjener Ham. Vi må stå for noget i en ugudelig verden; hvis vi ikke tager kampen op for det som er ret på den måde, hvem vil så?

Vi ved at Gud er almægtig og kan gøre hvad end, Han ønsker. Men vi kan ikke være fatalistiske på grund af det. Der er eksempler i bibelen på, hvordan Gud ændrer sine planer på grund af bøn. Han havde bestemt sig for at ødelægge Israel, efter de havde syndet ved at lave en guldkalv, men Moses bønfaldt Ham:

“»Herre, hvorfor skal din vrede flamme op mod dit folk, som du førte ud af Egypten med stor kraft og stærk hånd? Hvorfor skal egypterne kunne sige: ›Han havde ondt i sinde, da han førte dem ud; han ville dræbe dem i bjergene og udrydde dem fra jordens overflade.‹ Vend dog om fra din glødende vrede, og fortryd den ulykke, du ville bringe over dit folk! Husk på dine tjenere Abraham, Isak og Israel, som du gav det løfte, da du svor ved dig selv: Jeg vil gøre jeres efterkommere så talrige som himlens stjerner, og hele dette land, jeg har talt om, vil jeg give jeres efterkommere til evig ejendom.« Da fortrød Herren den ulykke, han havde truet med at bringe over sit folk.” 2. Mosebog 32,11-14.

Derfor er det godt at give agt på det, Paulus har skrevet og bede for vores ledere og bede Gud om at lede deres veje. Vi kan bede Gud om at handle og styre, sådan at vi kan leve ‘et stille og fredfyldt liv i gudsfrygt og ærbødighed.' For eksempel kan vi bede om, at der ikke vil blive lavet lovgivninger eller taget beslutninger, som kan hindre vores kristne forsamlinger, eller som ville rive landets moralske integritet ned. Vi kan også bede Gud om at bekytte landets sikkerhed, specielt af hensyn til vores familie og kære. Vi kan være sikre på at Gud følger med i vores bønner, og Han styrer landets foretagende.

Forfatter
Steve Lenk
Kategorier

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.
Lær mere om AktivKristendom
Følg os
Arbejder
Kopiering af materiale fra Brunstad Christian Churchs hjemmeside til brug andet sted er ikke tilladt uden aftale.