Behøver jeg gå i kirke for at være kristen?

At være kristen betyder at følge Kristus. Behøver jeg virkelig gå i kirke, for at gøre det?

Skrevet af Kenneth de Jong
Behøver jeg gå i kirke for at være kristen?

Kristen. Hvis du slår definitioner af ordet op, finder du sikkert ikke “person som går i kirke”, som en af dem. At være kristen betyder hovedsageligt at efterfølge Kristus. Og hvad betyder det at efterfølge Kristus? Det eneste sted at lede efter sand vejledning er bibelen.

“Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.” Matthæusevangeliet 16:24

“Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd.” (Første Petersbrev 2:21-22)

Der er mange flere vers, som skriver det samme. At være en sand Kristi efterfølger handler om det, som sker indvendig. Jesus var en mand som os, men han syndede ikke en eneste gang. På grund af dette gjorde han det muligt for os, at overvinde synden. At være kristen betyder, at jeg går på denne vej og overvinder den synd, jeg bliver fristet til. Ydre form og skik, den attitude vi har overfor mennesker, eller at være medlem af en bestemt kirke er ikke ting, som definerer hvad der er, at være kristen.

Så kan du tænke, at det overhovedet nødvendigt at gå i kirke? Så længe jeg har Guds ord, som viser mig Jesu liv, kan jeg ikke bare være en ensom kristen og følge ham på egen hånd?

Kristi legeme

Mens dette lyder teoretisk muligt, bruger apostlen Paulus illustrationen af et figurativt “legeme” til at forklare, at hvis vi virkelig ønsker at gøre fremgang, har vi brug for hinanden.

“Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed.” Efeserbrevet 4:16

Her kan vi se, at alle sande kristne er medlemmer af Kristi legeme (v. 11-12), og som dette har vi brug for hinanden, så vi kan gøre fremgang på den vej, han åbnede for os. Vi har måske ikke alle den samme rolle på legemet, men når jeg er trofast til at efterfølge Kristus i sandhed og stå fast imod fristelsen til den synd, jeg møder i mit liv, så gør jeg “min del.” Jeg er meddelagtig til legemets vækst. Derfor har vi brug for at komme sammen og styrke hinanden, til at stå fast i fristelsen.

Mens jeg ved, at Kristus ser til hjertet, og at jeg kan få åndelig væring fra bibelen og andre kristne tidsskrifter, ved jeg også, at jeg stadig har brug for den opmuntring jeg får, af at komme i forsamlingen. Dette indser jeg specielt, når jeg ikke har mulighed for at komme på alle møder på grund af skole eller arbejde. Det forfrisker og opbygger mig at høre evangeliet om Kristus, talt af trofaste Guds mænd.Og når jeg ser de andre medlemmer af Kristi legeme, bliver jeg styrket ved tanken om, at mange andre mennesker kæmper den samme kamp som mig. Ved at høre disse mennesker vidne om den hjælp, de har fået af Guds ord og hvor de har vundet sejr, hjælper mig til at få mere lys og fortsætte med at følge Jesus på vejen i sejr over synd.

Dette er det håb, som Gud har for os, som Paulus skriver:

“Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje, men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.” Efeserbrevet 4:14-15

Ikke en regel, men en nød

Der er ingen hårde og faste regler i bibelen om at komme i kirke. Dog gør forfatteren af Hebræerbrevet det klart, hvordan medlemmer af Kristi legeme skal tage det.

“Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast; lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig.” (Hebræerbrevet 10:23-25)

Vi har brug for at bekende vor tro for hinanden, ved hvilket vi kan opgløde hinanden til kærlighed og gode gerninger!

En sand Kristi efterfølger indser, at de har brug for menigheden; her modtager de hjælp og opmuntring af – og fællesskab med de, som arbejder med at opbygge Kristi legeme.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".