Bekymring er spild af tid!

Bekymring er spild af tid!

«Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?» Matthæusevangeliet 6,27.

3 min. ·

Jesus underviser med stor overbevisning i bjergprædikenen om, hvor forkasteligt og dumt det er at bekymre sig.

Han indleder sin tale om bekymring med disse ord: «Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?» Matthæusevangeliet 6,25

Folk er bekymrede, ikke kun for det materielle, men også for hvad andre mener om dem. Og om hvad fremtiden vil byde på i al almindelighed. Men når vi er i troens ånd, vil det som er ubehageligt for kødet bare blive fordele for os. Når vi lider i kødet i disse forhold fører det til guddommelig natur.

Omsorg for det indre liv

Bekymring er derfor en stort Satans bedrag, for det optager ens tanker og fører ofte til stor vantro. Bekymrende tanker virker som en kvælerslange. Det kvæler det indre liv med Gud. Jesus siger: «Er livet ikke mere end maden?» Han tænker her på det indre liv med Gud. Dette liv skal vi have stor omsorg for og lade det blive næret ved troens ord, så det ikke dør bort. Men det er let at tænke – det skal jeg have, og det skal jeg også have! Ved at tænke sådan har jeg stor omsorg for at det ydre menneske skal have det godt.

Men egentlig siger Jesus her – hav omsorg for dit forhold til Gud, og lad aldrig din omsorg komme over i bekymring for det materielle. Når vi samler os om det væsentlige, om det liv som faderen vil give os, så kommer vi fri fra al bekymring, for faderen våger over vort indre liv. Det er ikke muligt at få et indre liv, når man i bekymring våger over det ydre til alle tider.

Bekymring er vantro

Jesus taler videre i bjergprædikenen, blandt andet om liljen, når han underviser om bekymring (Matthæusevangeliet 6,28-30). Hvis vi grunder lidt dybere på dette billede, kan det vel indrømmes, at det er utænkeligt, at liljen ville have sagt: «Jeg tror, at jeg flytter mig fra, hvor jeg står. Jeg har ikke den rette baggrund. Jeg skulle hellere stå et andet sted!» Nej, den er ikke urolig over, hvor den er placeret. Men sådan kan enkelte være urolige og bekymret for, at de ikke har fået den plads i livet, de synes, de har fortjent.

Jesus siger til de som bekymrer sig: «I lidettroende» Og Jesus ser det som synd, at man ikke tror (Johannesevangeliet 16,9). På samme måde skal vi se bekymring. Det er vantro, og dermed synd.

Den bedste modgift mod bekymring er at fylde sig med troens ord og tro enfoldigt på de mange trosstyrkende ord. Tænk bare på Hebræerbrevet 13,5-6 eller Romerbrevet 8,31-32. Gud vil ikke slippe os eller forlade os, for han er for os. Disse løfter er for Jesu sande disciple som har valgt ikke at spilde tiden på bekymrende grublerier.


Artiklen blev først publiceret i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i juni 2004.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.