Blev synden større, er nåden blevet så meget desto større – hvorfor?

Som syndere kan vi modtage overflod af nåde ved syndernes forladelse. Men vi kan meget mere end det, der er en overflod af nåde der fører os til et liv i sejr, så vi kan have herredømmet i vore liv.

Skrevet af Tom Harris
Blev synden større, er nåden blevet så meget desto større – hvorfor?

Som syndere kan vi modtage overflod af nåde ved syndernes forladelse. Men vi kan meget mere end det, der er en overflod af nåde der fører os til et liv i sejr, så vi kan have herredømmet i vore liv.

I Romerbrevet 5:20, skriver Paulus, “Blev synden større, er nåden blevet så meget desto større”. Han skriver også tidligere i vers 17, “Så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste, Jesus Kristus”. Vi kan ikke sige vi har herredømmet i vort liv, når vi bliver sure, fornærmede eller utålmodige, selvom vi har syndernes forladelse. Paulus fortsætter i 6:14 “Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden”. Når vi bliver fornærmede—selvom vi ikke vil—er det klart, at synden har herredømmet over os.

Retfærdighedens gave

“Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; den, der er død, er jo frigjort fra synden.” Romerbrevet 6:6-7. Det er vort gamle menneske—hvis sind er bundet til lysterne i kødet—der er slave for synden.

Vi kan læse om retfærdighedens gave, som vi modtog gennem denne overflod af nåde i Hebræerbrevet 2:14. Jesus måtte få del i samme kød som os, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen. Djævelen har kun magt gennem lysterne i kødet. I sit køds dage, bragte Jesus disse lyster i døden og gjorde derved djævelen magtesløs. Siden han tog del i samme kød som os, er denne død nu regnet til os—det er retfærdighedens gave.

Sand nåde

“For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud.” Romerbrevet 6:10. Så nu kan vi aflægge vort gamle menneske, og i fristelsens stund regne os døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus (vers 11). Ved at følge Jesu eksempel kan vi begynde et sejrende, forandrende kristenliv: nu er det ikke længere os der lever, men Kristus lever i os (Galaterbrevet 2:20). Så nu er vi under nåden, og har kraft til at døde lysterne i kødet (Kolossenserbrevet 3:5). På denne måde bærer vi Jesu død med os i legemet, så at Jesu liv kan komme til syne i vort legeme (Andet korintherbrev 4:10). Og vi kommer til at få herredømmet mere og mere gennem Jesu Kristi liv.

Dette er Guds sande nåde. 1. Petersbrev 5:12.

Blev synden større, er nåden blevet så meget desto større.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.