Bøn: Et mægtigt hemmeligt våben

Bøn: Et mægtigt hemmeligt våben

Satan ved hvor kraftig bøn er. Ved trofasthed i bøn kan vi pulverisere hans skadelige planer.

5 min. ·

Bøn er en magt. Den rører ved evige kræfter og sætter dem i bevægelse; den får Gud til at handle. Det er den indre tjeneste for Guds åsyn. Den indre tjeneste er den Satan frygter mest, fordi bøn er en magt, en udfoldelse af et intenst åndeligt arbejde som bringer store, åbenbare frugter.

Den højeste form for bøn er et indre bevidst og klarsynet åndeligt samarbejde med vor store ypperstepræst for at fuldføre Guds plan med sin menighed. Bøn kræver at krop, sjæl og ånd er underlagt Åndens kraft. Den kræver stilhed, for kun ved at høre hans røst kan vor ånd gennemtrænges af den samme bøn som Jesus beder.

Satans forsøg på at holde dig fra at bede

For Satan er det magtpåliggende at du ikke beder. Bøn griber ind i hans magt, forstyrrer hans planer, lægger hans rige øde. Han fylder dit legeme, sjæl og ånd med uro. Din krop er træt, dit sind er plaget, din ånd er nedtrykket. Alt er Satans værk for at du ikke skal bede.

Når du knæler ned i bøn, har du mærket at din krop ikke vil være i en knælende stilling; hele kroppen er en urolig protest. Du vrider dig en stund og rejser dig op. Satan har sejret gennem dit legeme. Dit legeme skal være et helligt, gudvelbehageligt offer. Legemet skal holdes i trældom; det skal være under Åndens kontrol. Det må ikke herske, men det skal beherskes.

Bøn griber ind i Satans magt, forstyrrer hans planer, lægger hans rige øde.

Satan sætter dit sjæleliv i en tilstand, så at du ikke kan bede. Hele dit følelsesliv sætter han i svingninger, og så fortæller han dig at du ikke er «oplagt» til at bede, og at du ikke «føler» for det. Han blæser dit følelsesliv op i en let, intetsigende glæde, eller han trykker det ned i mismod, så at du bliver ked af det. Han plager dit sind i det ydre jag; han siger dig at nu må du tage det roligt.

Han lægger tryk på din ånd, sådan at du bliver tung i dine tanker, eller han lader dem fare omkring her og der. Specielt når du skal bede, får dine tanker travlt; så hvisker Satan: vent til et mere belejligt tidspunkt.
Sådan plyndrer Satan Guds børn for deres mest frugtindbringende arbejde. Her får vi et lille indblik i en gren af Satans virksomhed. «for at vi ikke skal bedrages af Satan; vi ved jo, hvad han har i sinde.», siger Paulus. (2. Korintherbrev 2,11)

Hvis du har sejret og fået den underfulde forbindelse med Gud, så læg mærke til Satans list. Så snart du har smagt sødmen af Guds nærhed, så hvisker Satan: «Nu er det nok.» Du rejser dig op og takker Gud for det du har fået, men Satan narrede dig. Gud ville have dig i bøn. Gud har ikke sådan et hastværk som vi mennesker. Du skulle ikke bare bede en sød følelse ind i dit hjerte, men en fylde af velsignelse, sådan at du aldrig skulle komme tomhændet til noget menneske, men bringe en fylde af åndelig velsignelse med dig. Vi lever ikke kun livet for at få lidt til os selv. Vi er skyldige til at bringe strømme af velsignelse til andre.

Bøn er en åndelig kamp

Ingen sjæl er så hadet af Satan som den der forstår at bede. Derfor er sådan en sjæl også i kamp.

Når du har bedt om velsignelse ned i din egen sjæl, så siger Satan: Nu er det nok; nu er du velsignet. Men ikke hør på ham. Når du har set at du kunne bede om velsignelse over din egen sjæl, så må du også vide at du kan bede om velsignelse over andre sjæle. Her er den indre tjeneste. Lad det ikke kun blive bønner for dine nærmeste og en eller anden, du hører har det hårdt. Stræk dine teltsnore langt ud. Bed strømme af velsignelser ned over tørre hjerter, over tørre steder. Udøs ved bøn en fylde af nåde over menigheden og over alle som Gud har sat til at tjene de hellige. Deres velsignelse vil være en frugt af dit arbejde for Guds åsyn. I deres arbejde spores fremgang, deres indre liv udvikles, Gud renser dem.

I stilhed for Guds ansigt kan du, uden at nogen ved det, berige Guds folk med himmelske skatte. Ingen tjeneste er så frugtbringende, og derfor er ingen sjæl så hadet af Satan som den der forstår at bede. Derfor er sådan en sjæl også i kamp. Der er kamp i åndeverdenen. Enhver som følger Jesus er forpligtet til at træde ind i rækkerne. At hvile i Gud er ikke det samme som åndelig dovenskab. Passiv hvile er broen over til uvirksomhed. Vær med i arbejdet for at Jesu brud, menigheden, kan fremstilles ren for hans åsyn. Det er en forret at få lov til at være med. Gå ind i hjertets lønkammer og lev et arbejdende bønneliv med din Gud. Hvis du vil sejre helt, så gå aldrig ud derfra.

Artiklen blev først publiceret i BCCs menighedsblad Skjulte Skatte» i 1912 under titlen «Bøn er arbejde».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.