Bøn og forbøn – med taksigelse

Bøn og forbøn – med taksigelse

Hvordan kan vi bede for andre og os selv, sådan at vi rører ved Guds eget hjerte? Hvad er resultatet?

«Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak.» Kolossenserbrevet 4,2.

Bøn der fører til tro

Det er velsignet at bede til Gud. Det er godt at trænge sig ind til hans hjerte. Omgang med Gud i bøn udvider synet og øger kærlighed og omsorg. Men får nogle af Guds egenskaber og tanker om menneskenes børn over sig. Jo mere man beder, des mere vil man bede, og jo mere man beder, des mere får man. De sande tilbedere tilbeder Gud i ånd og sandhed.

Vi formanes til at våge i bønnen med taksigelse. Her griber troen, hvad man beder om og taksigelsen kommer, fordi vi ved, at vi allerede har det, vi har bedt om. Denne øvelse i bøn og årvågenhed med taksigelse bringer saligheds frugter. Man lærer at elske sjælene, fordi faderen elsker dem, han ved hvis bryst man hviler i bøn.

Jesus beder: «Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt.» Johannesevangeliet 17,24.

Gud giver os sjæle at have omsorg for

Det samme sindelag vil være i os, når vi ved Guds nåde får sjæle fra faderen, at tage vare på. Vi ønsker og beder om, at de skal være hos os og blive bevaret i åndens samfund sammen med os. Åndens usigelige suk trækker under vor bøn disse sjæle frem for vor bevidsthed, og vi beder for dem, at de må blive delagtig i den samme herlighed, som faderen har åbenbaret os ved sin elskede søn Jesus Kristus.

Frem, frem og atter frem på livets veje, er sjælens dybeste begær i bøn. Frem, frem med alle disse sjæle Gud har givet os. Langt væk fra Ægypten og dens trælsom – helt frem til Faderhjertet. Gud hører disse bønner, og ånden fra faderen drager med sine usynlige bånd de sjæle, som bliver bedt for – først til sønnen og siden i sønnen frem til faderen.

Sejr i bønnen

Hvis vi beder om noget efter Guds vilje, så ved vi, at vi har de ting, vi har bedt om. Men nu ved vi, at Guds vilje er vor helliggørelse, derfor ved vi, at vi har hvad, vi har bedt om.

Lad os bede til Gud om de mindste ting – i ånden. Han skal høre vore bønner og øge vor tro til taksigelse i bønnen. Dette bliver bøn og bønhørelse; sejr i bønnen. Denne sejr øger livsværdien. Den øger interessen for Guds riges arbejde, og den øger frugterne af vort arbejde og af vort liv.


Artiklen blev først publiceret med titlen «Bøn med taksigelse» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i juli 1920.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.