Gå til indhold

Burde kristendommen tilpasse sig til den verden, vi lever i i dag?

Som tiderne skifter, skal kristendommen så ændre sig ifølge dem?
Should Christianity adapt to the world we live in today?

Burde kristendommen tilpasse sig til den verden, vi lever i i dag? Burde en kristen have dårlig samvittighed for at gå med sidste mode? Eller for at bruge den nyeste teknologi? Burde kristne undgå nuværende trends, også sociologiske trends? Disse er fornuftige spørgsmål, specielt siden kulturelle og teknologiske skift sker meget hurtigere, end på noget andet tidspunkt i historien. Hvordan skulle kristendommen tilpasse sig dagens samfund?

Alt er tilladt

Kristendommens kerne er kaldet, som Paulus skriver om i Andet Korintherbrev 5:15: “Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem.”

Når Jesus Kristus har erobret en troendes hjerte og interesse, åbner en hel ny verden sig! Det handler ikke længere om, hvad der er, eller ikke er tilladt; det handler om at tjene ham og hans interesse og ikke vor egen.

Paulus skriver tidligere i Første Korintherbrev 10:23: “Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.”

Alle ting er kun tilladt for de, som har det i deres hjerte, som Paulus havde det i sit, at de kun lever for at behage ham, som døde for os.

Er det at bruge den nyeste teknologi begrænset for en kristen? Det spørgsmål kan besvares ved at besvare et andet: Lever jeg for ham? Tjener jeg Jesu Kristi interesser i stedet for min egen? Hvis svaret er, at jeg tjener hans interesser, så er det ikke kun tilladt, men også til hjælp! Når nogen har lavet en beregnet og bevidst beslutning om kun at leve for ham, at behage ham, vil en ny indre stemme tale til ham, om dette nye device eller nye app er til hjælp. Det kan være tilladt, men er det til hjælp?

Leve for Jesus!

De som ser på kristendommen som bare et statisk sæt af standarter, som idealer at leve efter, som en kultur med bestemte accepterede ydre normer, har fuldstændig overset det mest vigtige: det er at leve for ham!

Burde kristne gå med nyeste mode? Igen, hvem lever jeg for? Når en discipel opdager, at han/hun vil efterligne noget stort i denne verden for at opnå godkendelse, ser de, at de har stoppet med at leve for Jesus. Så skal fokus ikke være på det materielle som er spørgsmålet, men på hvem jeg lever for at behage?

Paulus skriver til Titusbrevet, “For de rene er alting rent, men for de befængte og vantro er intet rent; hos dem er både forstanden og samvittigheden befængt.” Titusbrevet 1:15.

Der er en fantastisk frihed, som kommer til de som er rene, helhjertede og ønsker at følge Jesus. De kan bruge moderne ting i verden, uden at deres hjerter bliver besmittet, for at hvad de gør, gør de helhjertet for herren (Kolossenserbrevet 3:23). Jesus har hele deres hjerte, og Guds ånd kan tale til dem, og vise dem hvor de stadig lever for sig selv eller er optaget af andre ting (Filipperbrevet 3:14,15). For de som ønsker at være kristne, og stadig har deres interesse for ting i denne verden, de ting ophører med at være til hjælp og blive til en snare og en forbandelse. Deres følsomhed overfor hans stemme aftager og deres forhold til ham udvikler sig til at blive overfladisk. Deres indre menneske bliver ikke næret, fordi de ikke tjener ham alene. Kun de rene af hjertet ser Gud og får denne himmelske næring!

En mur mod synden

Når det kommer til at åbenbare synden, som tydeligt er fordømt i skrifterne, og det er normal opførsel i verden (umoral, seksuel afvigelse, osv.), skal kristne være som en mur!

“Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn.” Kolossenserbrevet 3:5-6.

Kristne skal ikke være bange for at stå for Guds love, selv hvis det betyder, de bliver falsk anklaget for at være “snæversynede.” Kristne er ikke gammeldags eller snoppede for at tro på og leve ifølge Guds bud. Menneskers godkendelse har ingen værdi, når den sammenlignes med den evige værdi af at være lydig mod Guds love og bud (Esajas’ Bog 40:6-8).

Kort sagt kan man navigere igennem disse altid-forandrende tider, ved at give en selv til Guds vilje. Hans vedvarende, stille stemme gør det klart for os i alle livets detaljer, når vi fuldt ud giver os til ham. Vi oplever frihed til at behage ham med al respekt!

“Så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud.” Kolossenserbrevet 1:10.

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.

Følg os